Ota yhteyttä Ota yhteyttä Tulosta Tulosta Hae Hae

ELINTARVIKEMARKKINAT

 

Ruuantuotanto turvattava Suomessa uudella CAP-kaudella

 

Euroopan komissio antoi kesäkuussa lainsäädäntöehdotuksensa EU:n yhteisen maatalouspolitiikan (CAP) uudistamiseksi. Lausunnoissaan ETL korosti, että yhteisessä maatalouspolitiikassa pitää huolehtia maatalouden ja ruoantuotannon mahdollisuuksista kaikkialla EU:ssa. Omalla monipuolisella tuotannollaan Suomi pystyy vastaamaan nykypäivän kuluttajien odotuksiin laadukkaasta, turvallisesta ja lähellä tuotetusta ruoasta.

 

Laadukkaan ja hinnaltaan kilpailukykyisen kotimaisen raaka-aineen saanti on perusedellytys suomalaisen elintarviketeollisuuden toiminnalle. Valtioneuvosto käynnisti EU:n maatalouspolitiikan uudistustyön Suomessa ja kutsui ETL:n ohjausryhmään. ETL osallistui toimeenpanon valmisteluun myös maa- ja metsätalousministeriön järjestelmissä työpajoissa ja markkinoiden kehittämistoimenpiteitä valmistelevassa työryhmässä.

 

Uutta lainsäädäntöä kauppatavoista

 

Lainsäädäntö kauppatavoista lisääntyi kertomusvuonna sekä kansallisella että EU-tasolla. ETL osallistui kansallisen elintarvikeketjun sopimussuhteita sääntelevän elintarvikemarkkinalain valmisteluun ja vaikutti EU-tasolla neuvotellun epäreilujen kauppatapojen direktiivin sisältöön.

 

Yhteistyössä viranomaisten ja sidosryhmien kanssa vahvistettiin elintarvikeviennin rakenteita. Lisäksi osallistuttiin lukuisiin kuulemisiin eduskunnassa ja ministeriöissä sekä useisiin eri ministeriöiden työryhmiin ja työpajoihin. Kuluttajatiedon saatavuuden lisäämistä kehitettiin yhdessä Tilastokeskuksen kanssa.

 

Toimitusketjuyhteistyö kaupan kanssa konkretisoituu yhteisyritys GS1 Finland Oy:ssä. Yhtiössä on parannettu tuotetietojen laatua ja suunniteltu mm. yhteistä jäljitettävyysjärjestelmää. GS1 Finlandin kehitys on ollut myönteistä ja yhtiö on tuottanut jäsenyrityksille runsaasti lisäarvoa. ETL edisti voimakkaasti pakkausten tuottajavastuun hallinnoinnin keventämistä. Työ tuottajavastuun eteen jatkuu.