Ota yhteyttä Ota yhteyttä Tulosta Tulosta Hae Hae

KESTÄVÄ KEHITYS

 

Elintarvikealalle Suomen ensimmäinen
materiaalitehokkuuden sitoumus

 

ETL valmisteli yhdessä Päivittäistavarakauppa ry:n ja Suomen Pakkausyhdistyksen kanssa Suomen ensimmäisen materiaalitehokkuuden sitoumuksen, jonka osapuolia ovat lisäksi maa- ja metsätalousministeriö, ympäristöministeriö sekä työ- ja elinkeinoministeriö. Sitoumus kattaa vuodet 2019–2021 ja sillä toteutetaan kansallista materiaalitehokkuusohjelmaa.

 

Tavoitteena on lisätä elintarvikealan taloudellista ja ympäristötehokkuutta sekä parantaa alan toimijoiden ja kuluttajien tietoisuutta materiaalitehokkuudesta. Toimialakohtaiset tavoitteet koskevat jätteiden kierrätysasteen parantamista sekä elintarvikejätteen ja -hävikin vähentämistä. Materiaalitehokkuus kattaa yrityksissä laajan joukon toimia  tuotantoprosessien optimoinnista pakkausten suunnitteluun.

 

 

Elintarvikejäte ja ruokahävikki puhuttivat

 

Elintarviketeollisuuden vastuullisuusteemoista ruokahävikki ja sen ehkäiseminen nousivat vahvasti esiin kertomusvuonna. Teema näkyi sekä valmisteltaessa elintarvikealan materiaalitehokkuuden sitoumusta että uudistettaessa EU:n jätelainsäädäntöä, johon kirjattiin elintarvikejätteen määritelmä sekä jäsenmaille velvoite seurata ja raportoida jätteen määristä elintarvikeketjun eri osissa.

 

Suomessa velvoitteisiin vastataan Luonnonvarakeskuksen käynnistämällä hankkeella, jossa syömäkelpoisen ja -kelvottoman elintarvikejätteen määrän selvittämisen ohella valmistellaan kansallinen hävikkitiekartta. ETL osallistuu hankkeeseen elintarviketeollisuuden tietotarpeiden näkökulmasta.

 

EU-tasolla osallistuttiin FoodDrinkEuropen työryhmään, jonka kautta seurattiin hävikkialoitteita EU:ssa ja kansainvälisesti. Keskustelu elintarviketeollisuuden ympäristövaikutuksista ja ruokahävikistä jatkui vilkkaana myös mediassa.

 

 

Yrityksiä kannustettiin energiatehokkuussopimuksiin
 

ETL jatkoi elintarviketeollisuuden energiatehokkuussopimuksen koordinointia ja jäsenhankintaa. Tavoitteena on saada sopimukseen mukaan mahdollisimman paljon alan yrityksiä, jotta tiedot elintarviketeollisuuden energiatehokkuustoimista pystytään raportoimaan osana kansallisia energiatehokkuuden parantamistoimia. Lisäksi osallistuttiin työ- ja elinkeinoministeriön työryhmään, joka kartoittaa energiatehokkuuden parantamistoimia vuosille 2021–2030. Työ jatkuu vuonna 2019.

 

Osana kotimaisia kiertotalouden edistämistoimia ETL osallistui Sitran kiertotaloustiekartan päivittämiseen ja kiertotaloutta edistävien hankkeiden ohjausryhmiin. Euroopan komission lanseeraama ympäristöjalanjäljen laskenta- ja viestintähanke (PEF/OEF) eteni vaiheeseen, jossa pohditaan menetelmän jatkohyödyntämistä EU-tason ympäristöaiheisessa tuotepolitiikassa, lainsäädännössä ja ohjauskeinoissa.  

 

 

Vastullisuus ja resurssitehokkuus tutkimusstrategiassa
 

ETL:n tutkimustoimikunnassa VTT:n fasilitoimana työstetty Elintarviketeollisuuden tutkimusstrategia 2018–2025 julkistettiin toukokuussa Elintarvikepäivässä. Elintarviketeollisuus tarvitsee korkeatasoista tutkimusta ja tutkimusyhteistyötä, joka edistää strategiaan kiteytettyä visiota ”Innovatiivinen ja vastuullinen pohjoinen ruuantuotanto mahdollistaa kilpailukykyisen elintarviketeollisuuden sekä kuluttajien hyvinvoinnin, niin Suomessa kuin globaalistikin”.

Tutkimusstrategian painopistealueita ovat resurssitehokas pohjoinen ruoantuotanto, digiajan kuluttajan ruokapalvelut, innovatiiviset tuotantoteknologiat ja tutkitusti hyvinvointia edistävä ruoka. Tarkempien tutkimusteemojen osalta korostui yhteistyön tarve eri tieteen- ja teollisuudenalojen sekä teknologiaosaajien kesken.