Ota yhteyttä Ota yhteyttä Tulosta Tulosta Hae Hae

TÄRKKELYSTEOLLISUUSYHDISTYS

Markkinanäkymät vahvat, innovaatioita metsäteollisuudelle

Tärkkelyksen raaka-aineena käytettävät ohra ja peruna selvisivät viljelyalueillaan kuivasta kesästä ennakko-odotuksia paremmin. Koska koko Euroopan sato oli heikko, etenkin perunan, markkinoilla olisi ollut tilaa suuremmallekin tuotannolle.

 

Yhdistys oli aktiivinen EU:n uuden maatalouspolitiikan ohjelmakauden kansallisessa valmistelussa. Erityisesti tuotiin esiin perunatärkkelykselle välttämätöntä, tuotantoon kytketyn CAP-tuen jatkumista.  

 

Tärkkelyksen markkinanäkymä oli varsin vahva sekä elintarvikkeissa että kartonkiteollisuuden vahvan vedon takia. Ala kehittää uusia biopohjaisia sovelluksia fossiilisten raaka-aineiden korvaamiseksi puunjalostussektorilla. Yhdistys toi tätä näkökulmaa esille alan euroopplaisen järjestön StarchEuropen toiminnassa.

 

EU:n sokerikiintiöiden loppuminen vapautti tärkkelyssiirappimarkkinoita, mutta vaikutukset ovat Suomessa korkeintaan epäsuoria. Kansainväliset kauppasopimusneuvottelut olivat pysähdyksissä USA:n kanssa mutta etenivät Aasiassa. Yhdistys toi esiin Suomen kantoja tasapainoisten ratkaisujen aikaansaamiseksi.

 

  • Tärkkelysteollisuusyhdistyksen asiamies: Toimialapäällikkö Pekka Heikkilä, ETL
  • Jäsenyys EU-järjestössä: Starch Europe