Ota yhteyttä Ota yhteyttä Tulosta Tulosta Hae Hae

ALKOHOLIJUOMATEOLLISUUSYHDISTYS

 

Alkoholilaki muuttui, vaikutuksia seurattiin tiiviisti

Uutta alkoholilakia alettiin soveltaa asteittain vuoden alusta. Yhdistys kävi pitkin vuotta vuoropuhelua Valviran kanssa käytännön tulkintakysymyksistä. Soveltaminen onnistui varsin hyvin, vaikka sekä alkoholilain että samanaikaisen veronkorotuksen erittäin nopea voimaantulo aiheuttivat kaupallisille toimijoille käytännön haasteita.

 

Alkoholilain vaikutuksia seurattiin sekä toimialalla sekä julkisuudessa tiiviisti. Yhdistys osallistui perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikon asettamaan viralliseen seurantaryhmään. Merkittävistä muutoksista huolimatta näyttää siltä, että alkoholin kulutusmuutokset olivat kokonaisuutena selvästi pienemmät kuin monissa ennakkoarvioissa esitettiin. Myyntikanavien sekä juomaryhmien sisällä tapahtui muutoksia, mutta alkoholin kokonaiskulutuksessa ei juurikaan.

 

Myönteinen ilmiö on ollut alkoholin matkustajatuonnin väheneminen. Siihen ovat vaikuttaneet useat tekijät, myös veronkorotukset Virossa.

Pettymys puolestaan oli syksyllä budjettiriihessä sovittu, fiskaalisista syistä toteutettu lisäveronkorotus. Yhdistyksen edunvalvonnan painopisteenä on veronkorotusten välttäminen vastaisuudessa sekä jäljellä olevien esteiden poistaminen vientimarkkinoinnissa.

 

EU-tasolla saatiin vuoden lopussa valmiiksi kaksi vuotta kestänyt väkevien alkoholijuomien perusasetuksen uudistus. Yhdistys kommentoi tekstiversioita useissa vaiheissa ja lopputulos ottaa huomioon Suomen ja Pohjoismaiden erityiskysymykset.

 

Vuoden mittaan käytiin vilkasta keskustelua ns. etämyyntikysymyksestä ja yhdistys osallistui sitä varten asetettuun sosiaali- ja terveysministeriön työryhmään. Etämyynti- ja etäostokysymyksen monien ulottuvuuksien vuoksi, myös kansainvälisten, asia on edelleen kesken. Lopulliset ratkaisut jäävät maan seuraavalle hallitukselle.

 

Alan edunvalvonta SAJK:n tehtäväksi

 

Vuoden lopussa alan yritykset päättivät yhdistää alkoholialan edunvalvonnan Suomessa vuodesta 2019 alkaen. Kotimaisia valmistavia alkoholiyrityksiä edustava ETL:n Alkoholijuomateollisuusyhdistys lopettaa aktiivisen toimintansa ja edunvalvonta keskitetään Suomen Alkoholijuomakauppayhdistykselle SAJK:lle.

 

Useimmat ETL:n toimialayhdistyksen yritykset ovat jo olleet SAJK:n jäseniä. Yhdistämisellä saavutetaan rationalisointi- ja erikoistumisetua alalla, jolla on oma erikoislainsäädäntönsä. Naapurimaissa on vastaava edunvalvontarakenne, ja järjestely vastaa myös panimoalan edunvalvontamallia. ETL ja SAJK solmivat yhteistyösopimuksen muutoksen yhteydessä.

 

  • Alkoholijuomateollisuusyhdistyksen asiamies: Toimialapäällikkö Pekka Heikkilä, ETL
  • Jäsenyydet EU-järjestöissä: SpiritsEUROPE