Ota yhteyttä Ota yhteyttä Tulosta Tulosta Hae Hae

KALATEOLLISUUSYHDISTYS

Innovaatiot vauhdittamassa kalataloutta

Yhdistys osallistui maa- ja metsätalousministeriön käynnistämien kansallisten kalatalouden innovaatio-ohjelmien toimeenpanoon ja seurantaan. Innovaatio-ohjelmat ovat uusi väline, joilla pyritään edistämään alan toimintaedellytyksiä Suomessa.

Yhdistys oli mukana myös muissa maa- ja metsätalousministeriön elinkeinokalataloutta käsittelevissä työryhmissä ja teki tiivistä yhteistyötä alan järjestöjen kanssa. Huoli maakuntauudistuksen mahdollisista vaikutuksista kalataloushallinnon sujuvuuteen tuotiin esiin.

Yhdistys osallistui Vedestä Ruokapöytään 2018 -julkaisun laadintaan. Lisäksi seurattiin EU:n valvonta-asetuksen mukaisen kansallisen jäljitettävyysjärjestelmän pilotointia ja valmisteltiin kalatuotteiden markkinaseurannan käynnistämistä. Koulutus ja osaavan työvoiman saatavuuden turvaaminen alalle puhuttivat edelleen.

Kalateollisuuden Euroopan kattojärjestön välityksellä osallistuttiin alan EU-vaikuttamiseen. Keskeinen teema oli edelleen brexitiin valmistautuminen sekä kalatuotteita jalostavan teollisuuden raaka-aineen saatavuuden varmistaminen niin sisämarkkinoilta kuin kolmansista maista.

  • Kalateollisuusyhdistyksen asiamies: Toimialapäällikkö Anna Vainikainen, ETL 
  • Jäsenyydet EU-järjestöissä: European Fish Processors Association – European Federation of National Organisations of Importers and Exporters of Fish (AIPCE-CEP)