Ota yhteyttä Ota yhteyttä Tulosta Tulosta Hae Hae

TYÖMARKKINAT

 

Neuvontaa ja koulutusta jäsenyrityksille

Kertomusvuonna ETL konsultoi jäsenyrityksiään työehtosopimus- ja työoikeuskysymyksissä, hoiti työriitajuttuja työtuomioistuimessa sekä työsuhderiitoja työtuomioistuimessa ja yleisissä tuomioistuimissa.

 

Jäsenyrityksille järjestettiin työsuhdekoulutusta, muun muassa työsuhdekurssi, joka keskittyi henkilöperusteiseen työsuhteen päättämiseen. Jäsenyrityksille myös räätälöitiin kursseja niiden tarpeiden mukaan. 

 

Uusi työehtosopimus Pron kanssa,
säännöllistä SEL-yhteydenpitoa

 

ETL neuvotteli alkuvuodesta alalle uuden työehtosopimuksen Ammattiliitto Pron kanssa. Sopimus noudattelee Suomessa syntynyttä ns. yleistä linjaa ja on voimassa 31.1.2020 saakka.

 

Ammattiliitto Pron työehtosopimusratkaisuun perustuva paikallisen sopimisen työryhmä sai valmiiksi oppaan paikallisesta sopimisesta.

 

ETL ja Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL jatkoivat säännöllisiä kuukausitapaamisia, joissa käsiteltiin muun muassa tulkintaerimielisyyksiä. Tapaamisten ansiosta on esimerkiksi pystytty allekirjoittamaan yhteisiä tulkintapöytäkirjoja, jotka osaltaan vähentävät oikeudenkäyntejä työtuomioistuimessa.

 

Työaikamallit suunnittelussa

 

Työaikamallityöryhmien (TAM) työskentely jatkui. Työryhmien tehtävänä on luoda ja kehittää elintarvikealalle työaikamalleja, jotka poikkeavat voimassa olevan työehtosopimuksen työaikamääräyksistä, vastaavat elintarviketeollisuuden muuttuneen toimintaympäristön käytännön tarpeisiin ja voidaan ottaa osaksi työehtosopimusta työehtosopimuskauden aikana.

 

Työehtosopimusten mahdollistamia työaikakokeiluja otettiin käyttöön vuoden 2017 kaltaisesti. Mallit sallivat työehtosopimusten työaikamääräyksiä vapaammat järjestelmät liittojen hyväksyttyä ne. Kokeiluissa tavallinen kolmivuorojärjestelmä on pääsääntöisesti muutettu ns. 12 tunnin järjestelmäksi. Kokemukset työaikakokeiluista ovat olleet hyviä.

 

Aktiivista vaikuttamista työryhmissä

 

ETL:n sisäinen toimielin, työmarkkinakysymyksiin keskittyvä työelämän ohjausryhmä, piti järjestäytymiskokouksensa loppuvuodesta. Ohjausryhmä korvaa ETL:n aiemman työmarkkinatoimikunnan. Koulutus- ja osaamisasioihin erikoistunut kehittämis- ja työvoimatoimikunta jatkoi työtään normaalisti. Toimikuntiin kuuluu jäsenyritysten HR- ja HRD-henkilöstöä.

 

ETL oli edustettuna Työturvallisuuskeskuksen alaisissa teollisuuden ja elintarviketeollisuuden työalatoimikunnissa, joiden toiminnan painopiste on työturvallisuuden kehittämisessä. Työtuomioistuimessa ETL:n edustaja toimii varajäsenenä.

 

Elinkeinoelämän keskusliitossa EK:ssa elintarviketeollisuus oli edustettuna työehtosopimusvaliokunnassa, työmarkkinavaliokunnassa, työturvallisuus-, teollisuus-, kuljetus- ja toimihenkilöklusterissa, yrityslainsäädännön vaikuttajaryhmässä, kansainvälisten asioiden taustaryhmässä sekä EK:n ja sen jäsenliittojen työmarkkinajuristien kokoontumisissa.

 

ETL nosti EK:n taustaryhmissä aktiivisesti esiin elintarviketeollisuuden näkökulmaa työmarkkinapolitiikan valtakunnalliseen päätöksentekoon.