Ota yhteyttä Ota yhteyttä Tulosta Tulosta Hae Hae

KAUPPAMYLLYJEN YHDISTYS

Kiinnostus kauraan jatkui vahvana

Vuoden 2018 leipäviljasato oli määrältään heikoin vuosikausiin ja alueelliset vaihtelut olivat poikkeuksellisen suuria.
 

Vehnän ja rukiin jopa poikkeuksellisen hyvän laadun ansiosta myllyjen raaka-ainepohja pystyttäneen kuitenkin pitämään lähes kokonaan kotimaisena. Kaurassa alhainen hehtolitrapaino ja pieni jyväkoko asettivat isoja haasteita, mutta eri keinoin tilanne on saatu hallittua sekä kotimaan että viennin tuotteita varten. 

 

Yhdistys pyrkii vastaisuudessakin edistämään laadukkaan elintarvikeviljan viljelyä Suomessa. Viljan saatavuus on tärkeää myös erikoistarkoituksiin, kuten gluteenittomiin tuotteisiin, luomuun sekä uusiin viljasta rikastettaviin jakeisiin.

 

Kertomusvuonna etenkin kauratuotteet olivat vahvasti esillä ja jäsenyritykset jatkoivat investointejaan sekä tuotantoon että tuotekehitykseen. Vilja-alan yhteistyöryhmä VYRin ja Suomen Kaurayhdistyksen kanssa tehtiin viljatuotteiden vientiä tukevaa taustatyötä. Loppuvuonna saatiin Business Finlandilta rahoitusta yritysten ja tutkimuslaitosten yhteishankkeisiin.

 

Kotimaassa viljatuotteiden menekkiä edistettiin mm. osallistumalla Leipätiedotus ry:n toimintaan. Viljan ja kuidun terveysominaisuuksia osana oikeaa ruokavaliota pidettiin esillä.

 

Yhdistys järjesti Euroopan keskusjärjestö CEEREALin kaurakomitean kokouksen kesäkuussa Helsingissä. Laatutyöryhmä on käsitellyt erityisesti kysymyksiä jatkuvasti tiukentuvista toksiiniraja-arvoista.

 

  • Kauppamyllyjen Yhdistys ry:n asiamies: Toimialapäällikkö Pekka Heikkilä, ETL
  • Jäsenyydet EU-järjestöissä: The European Flour Millers' Association (EFM), European Breakfast Cereal Association (CEEREAL) ja Oat Millers Committee (OMC)