Ota yhteyttä Ota yhteyttä Tulosta Tulosta Hae Hae

ELINTARVIKETEOLLISUUSPOOLI

Osaamisen kehittäminen toiminnan keskiössä

 

Toimintavuosi painottui osaamisen kehittämiseen. Elintarviketeollisuuspooli tarjosi yhdessä elintarvikehuoltosektoriin kuuluvien alkutuotantopoolin sekä kauppa- ja jakelupoolin kanssa poolien jäsenyrityksille koulutusta, harjoituksia ja seminaareja. Niissä käsiteltiin elintarvikehuollon ajankohtaisia kysymyksiä.

Poolin toiminnassa korostui myös huoltovarmuusverkostossa tehty aktiivinen, monipuolinen ja laaja-alainen työ. Yhteistyö muiden huoltovarmuusorganisaatioon kuuluvien poolien kanssa oli edellisvuoden tapaan vilkasta.

 

Vuoden 2018 valmiusharjoitus, pandemiaharjoitus, toteutettiin yhteistyössä terveydenhuoltopoolin ja päivittäistavarahuollon projektin kanssa. Harjoitukseen osallistui jäseniä kaikista elintarvikehuoltosektorin pooleista.

 

Alkukeväällä pidetyssä tilannekuvaseminaarissa käsiteltiin tilannekuvan muodostamisen perusteita. Poolien valmiusseminaarissa loppusyksystä aiheena olivat puolestaan elintarvikeketjun kansainväliset riippuvuudet.

 

Mikä elintarviketeollisuuspooli?
Elintarviketeollisuuspooli on yksi valtakunnallisen huoltovarmuusorganisaation 20 poolista. Toiminnan päämääränä on turvata elintarviketeollisuuden toimintakyky ja mahdollisuudet valmistaa elintarvikkeita vakavissa häiriötilanteissa sekä poikkeusoloissa. Poolin toimintaa suuntaavat Huoltovarmuuskeskus ja poolitoimikunta. Se on hallinnollisesti osa ETL:n organisaatiota ja toimii kiinteässä yhteistyössä elintarviketeollisuusyritysten ja viranomaisten kanssa.