Ota yhteyttä Ota yhteyttä Tulosta Tulosta Hae Hae

VALMISRUOKATEOLLISUUSYHDISTYS

 

Elintarviketurvallisuus fokuksessa

 

Valmisruokateollisuusyhdistykseen liittyi kertomusvuonna kolme uutta yritystä, mikä kasvatti jäsenmäärän neljääntoista. Kokouksissa olivat esillä ajankohtaiset työmarkkina-asiat, SELMA-valmisruokatilaston kehittäminen, hygieniaryhmän ajankohtaiset asiat sekä valmistelussa oleva elintarvikelainsäädäntö.

 

Toimintaympäristöön vaikuttivat kuiva hellekesä, tutkijoiden ja kansalaisten huoli ilmastonmuutoksesta, brexitin valmistelu sekä keskustelu muovista. Ulkopoliittinen tilanne heikentää yritysten toimintamahdollisuuksia edelleen, mm. sianlihan vientikielto Venäjälle ja tuontipakotteet jatkuivat jo viidettä vuotta.

 

Tuoretuoteketjussa kuljetettavien valmisruokien mikrobiologinen turvallisuus ja lämpötilahallinta olivat alan keskeisiä kysymyksiä.  Hygieniaryhmä edisti valmisruokien tuoteturvallisuutta huomioiden sekä eläin- että kasviperäiset raaka-aineet ja niihin liittyvät riskit. Pakkausmerkintöjen käytön ohjeistuksen päivitys aktivoitui RTE-tuotteissa (ready-to-eat).  

 

”Elintarvikekontaktimateriaalit – ohje elintarviketeollisuuden laitteille kontaktimateriaalien vaatimuksista” valmistui toukokuussa. Tutkimusyhteistyö Clostridium botulinumin aiheuttamaan turvallisuusriskin hallitsemiseksi valmisruuissa jatkui yhteisprojekteina Helsingin yliopiston eläinlääketieteellisen tiedekunnan kanssa.

 

  • Valmisruokateollisuusyhdistyksen asiamies: Toimialapäällikkö Elisa Piesala, ETL
  • Jäsenyys EU-järjestöissä: European Chilled Food Federation (ECFF)