Ota yhteyttä Ota yhteyttä Tulosta Tulosta Hae Hae

TALOUS

Kulut kurissa

Tilikauden toteutunut tulos oli 384 767 euroa ylijäämäinen tilikaudelle vahvistetun talousarvion oltua 166 000 euroa ylijäämäinen. Ylijäämä oli seurausta tiukasta kulukurista. Varsinaisen toiminnan kulut jäivät lähes seitsemän prosenttia pienemmiksi kuin oli budjetoitu.

Henkilöstön määrä tilikaudella oli keskimäärin 22.  Varsinaisen toiminnan henkilöstökulut olivat 2 130 877 euroa.

Varainhankinnassa käytetyt prosentit pysyivät samoina kuin edellisellä tilikaudella, jolloin elinkeinopoliittinen jäsenmaksu oli 0,095 prosenttia jalostusarvosta ja työmarkkinapoliittinen jäsenmaksu 0,14 prosenttia palkkasummasta.

Jäsenmaksutuotot olivat kertomusvuonna 3 749 805 euroa nettona ja sisälsivät 245 022 euron jäsenmaksualennuksen. Jäsenmaksutulot olivat 98 prosenttia budjetoidusta. Bruttojäsenmaksukertymä kasvoi viisi prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna.