Ota yhteyttä Ota yhteyttä Tulosta Tulosta Hae Hae

TASE 2018
 

 

31.12.2018

 

31.12.2017

       
VASTAAVAA      
Pysyvät vastaavat      
         
Aineelliset hyödykkeet      
 

Koneet ja kalusto

60 923,40

 

129 676,43

 

Muut aineelliset hyödykkeet

10 143,81

 

10 143,81

 

 

71 067,21

 

139 820,24

       
Sijoitukset      
 

Muut osakkeet ja osuudet

2 348 102,36

 

2 348 102,36

 

Pitkäaikaiset sijoitukset

1 743 928,85

 

1 765 733,80

 

Pitkäaikaiset lainasaamiset

56 250,00

 

337 500,00

   

4 148 281,21

 

4 451 336,16

         
Vaihtuvat vastaavat    

Saamiset

 

 

 

 

Jäsenmaksusaamiset

22 093,00

 

35 957,00

 

Myyntisaamiset

19 124,01

 

19 964,15

 

Muut saamiset

45 878,06

 

0,00

 

Siirtosaamiset

112 500,00

 

34 887,51

   

119 595,07

 

90 808,66

         
Rahat ja pankkisaamiset

855 915,48

 

224 671,38

         
   

5 274 858,97

 

4 906 636,44

         
         
VASTATTAVAA    

Oma pääoma

 

 

 

 

Peruspääoma

492 504,76

 

492 504,76

 

Huoneistopääoma

2 623 731,65

 

2 623 731,65

 

Edellisten tilikausien ali-/ylijäämä

1 015 831,45

 

827 460,15

 

Tilikauden ali-/ylijäämä

384 766,91

 

188 371,30

 

 

4 514 834,77

 

4 132 067,86​​​​​​​

         
Vieras pääoma    

Pitkäaikainen

 

 

 

 

Lainat rahoituslaitoksilta

90 000,00

 

180 000,00​​​​​​​

Lyhytaikainen

 

 

 

 

Ostovelat

156 446,78

 

47 374,10​​​​​​​​​​​​​​

 

Muut lyhytaikaiset velat

80 463,25

 

177 309,06​​​​​​​​​​​​​​

  Lainat rahoituslaitoksilta 90 000,00   90 000,00

 

Siirtovelat

341 114,17

 

369 885,42

 

 

668 114,17

 

594 568,58​​​​​​​

 

 

 

 

 

 

 

5 274 858,97

 

4 906 636,44​​​​​​​