Ota yhteyttä Ota yhteyttä Tulosta Tulosta Hae Hae

TOIMITUSJOHTAJALTA

 

Elintarviketeollisuusliiton (ETL) perustamisesta tuli kertomusvuonna kuluneeksi 75 vuotta. Virallinen syntymäpäivä oli 16.12.2018, mutta juhlamieli kulki mukana edunvalvontatyössä, tapahtumissa ja viestinnässä koko vuoden. Merkkivuosi huipentui 75-vuotisjuhlaseminaariin ja vastaanottoon, jotka kokosivat yhteen jäsenyritysten väkeä, elintarvikealan asiantuntijoita ja sidosryhmiä.

 

Vuoden aikana nähtiin tärkeäksi päivittää ETL:n strategia ja priorisoida vahvasti myös toimintasuunnitelmaa.

 

Strategiatyö aloitettiin sekä liiton hallinnolle, jäsenyrityksille että toimiston työntekijöille suunnatulla kyselyllä, jolla kartoitettiin ajatuksia alan tulevaisuudesta, ETL:n roolista ja painopistealueista. Kyselyn tulokset muodostivat pohjan työvaliokunnan strategiatyölle, jota tehtiin syyskaudella. Syysliittokokous hyväksyi Elintarviketeollisuusliiton strategian vuoteen 2023: Maukasta laatua vastuullisesti.

 

ETL:n visiona on, että Suomi on kilpailukykyinen toimintaympäristö elintarviketeollisuuden innovatiiviselle kasvulle. ETL on organisaationa luotettu ja asiantunteva vaikuttaja, joka vahvistaa jäsenyritystensä liiketoiminnan edellytyksiä ja jolta kysytään kannat alaa koskeviin asioihin.

 

Päivitetyn strategian mukaisesti ETL:n keskeinen tapa toimia on olla myönteinen ratkaisujen tuoja. Tavoitteena on menestyvä jäsenyritys, jolle on ylpeydenaihe, että ETL edustaa alaa kokonaisuudessaan, joka hyötyy koko toimialan kattavasta edunvalvonnasta, jolla on mahdollisuus kilpailukykyiseen toimintaan kotimaassa ja ulkomailla ja joka on sitoutunut toimimaan aktiivisesti ETL:ssä.

 

* * *

 

Talouden kasvu jatkui vuonna 2018 vielä myönteisenä, mutta vahvimman kasvun aika oli selvästi jo taittunut. Suhdannetilanne elintarviketeollisuudessa pysyi kuitenkin kohtalaisella tasolla, joskin se oli heikompi kuin muussa teollisuudessa. Vientiliikevaihto ei jatkanut kasvuaan, vaan pysyi suunnilleen edellisen vuoden tasolla.

 

Osaavan työvoiman saatavuus oli kasvun esteenä kaikilla aloilla ja alueilla. Työvoiman saatavuuteen liittyvät ongelmat alkoivat nousta esille myös elintarvikeyrityksissä. Panostukset alan koulutusmahdollisuuksien lisäämiseksi ja työnantajakuvan kirkastamiseksi ovat päivitetyn strategian ja tulevan toiminnan tavoitteita.

 

Työrauhan näkökulmasta vuosi oli murheellinen. Ay-liike käytti poliittisen lakon asetta vastuuttomasti kampanjoidessan maan hallituksen esitystä vastaan irtisanomissuojan lieventämisestä pienissä yrityksissä. Poliittiset mielenosoitukset aiheuttivat elintarvikeyrityksille mittavat kustannukset.

 

Työmarkkinapuolella neuvoteltiin Ammattiliitto Pron kanssa uusi työehtosopimus, joka on voimassa 31.1.2020 saakka. Sopimus noudattelee valtakunnallisia toimihenkilöiden kanssa tehtyjä palkkaratkaisuja. Työaikamalli-työryhmät jatkoivat toimintaansa, mutta niissä saavutetut tulokset antavat edelleen odottaa itseään.

 

* * *

 

Elinkeinopolitiikassa vuosi oli jälleen vilkas ja moninainen. ETL vaikutti vahvasti elintarvikemarkkinalain valmisteluun yhteistyössä päivittäistavarakaupan kanssa. Myös elintarvikelain kokonaisuudistus sekä alkuperämaa-asetuksen sisältöihin vaikuttaminen oli intensiivistä.

 

Ympäristöasiat ja ilmastopolitiikka nousivat ryminällä kansakunnan agendalle. ETL oli mukana muun muassa ympäristöministeriön kansallisen muovitiekartan valmistelussa.

 

Maa- ja metsätalousministeriön, työ- ja elinkeinoministeriön, ympäristöministeriön sekä Päivittäistavarakauppayhdistyksen ja Suomen Pakkausyhdistyksen kanssa saatiin loppuvuodesta neuvoteltua vihdoin valmiiksi yhteinen materiaalitehokkuuden sitoumus. Elintarvikeala haluaa Suomen ensimmäisellä materiaalitehokkuussitoumuksella osoittaa edelläkävijyyttä ja yritysten vapaaehtoisten toimien vaikuttavuutta luonnonvarojen kestävässä käytössä ja ilmastonmuutoksen torjunnassa.

 

* * *

Loppuvuoden iso projekti oli valmistautuminen vuoden 2019 eduskuntavaaleihin ja niiden jälkeen käytäviin hallitusohjelmaneuvotteluihin elintarviketeollisuuden tavoitteilla.

 

Suomalaiset ruoka- ja juomavalmistajat tuovat iloa ja makua ihmisten elämään joka päivä. ETL edistää vastaisuudessakin vahvasti suomalaisten ruoka- ja juomavalmistajien toimintamahdollisuuksia, jotta eri sukupolvet voivat edelleen kokoontua samaan ruokapöytään nauttimaan kotimaisten yritysten valmistamia ruokia, juomia ja herkkuja.

 

Ruoka on trendi ja jokaisen ihmisen arjessa – niin puheissa kuin lautasellakin. Nostetaan yhdessä alan arvostus sen ansaitsemalle tasolle!

 

* * *

 

Lämmin kiitos kaikille ETL-läisille ja liiton toimintaan osallistuneille jäsenyritysten edustajille. Ilman sitoutuneita hallinnon edustajia sekä eri toimikunnissa ja työryhmissä toimivia yritysten asiantuntijoita työmme jäisi puolinaiseksi.

 

Pia Pohja, toimitusjohtaja