Ota yhteyttä Ota yhteyttä Tulosta Tulosta Hae Hae

REHUTEOLLISUUSYHDISTYS

Rehujen puhtaus ja tehokkuus välttämätöntä

Poikkeuksellisen huonon satovuoden vuoksi maatilojen rehuhuolto oli loppuvuodesta vaikeuksissa ja nautakarjatiloilla kotoisen nurmirehun määrä jäi monin paikon erittäin pieneksi. Myös viljatase oli koko maassa negatiivinen. Sitä jouduttiin täydentämään poikkeuksellisesti rehuviljan tuonnilla.

 

Rehuteollisuus toteutti erikoisolosuhteissa perustehtäväänsä eli kustannustehokkaan, laadukkaan ja turvallisen rehuhuollon turvaamista kotieläintiloille. Rehuraaka-aineiden saatavuuden ja hinnan poikettua normaalista rehukoostumuksia muutettiin tilanteen mukaan. Maissia ja eräitä muita uusia raaka-aineita käytettiin paikkaamaan rehuvajetta.

 

Vuodesta teki haasteellisen myös helmikuussa voimaan tullut formaldehydin käyttökielto. Formaldehydillä on ollut merkittävä asema valkuaisraaka-aineiden salmonellapuhdistuksessa sellaisissa tapauksissa, joissa maahantuontierä osoittautuu testauksissa salmonellapositiiviseksi.

 

Yhdistys neuvotteli useita kertoja Eviran sekä maa- ja metsätalousministeriön kanssa, miten uusi tilanne hoidetaan siten, ettei salmonellapuhtaus Suomessa vaarannu. Neuvotteluissa onnistuttiin kehittämään ratkaisuja puhtauden varmistamiseen, menettelyjen nopeuttamiseen ja kustannusten nousun hillitsemiseen.

 

Tehdasrehun aiheuttamia salmonellatapauksia kotieläintiloilla ei esiintynyt ja rehutehtaiden pakollinen prosessikuumennus vielä varmistaa tilannetta. Näkymä on myönteinen myös vastaisuudessa.

 

Kotieläintuotteiden ympäristökysymyksistä keskusteltiin julkisuudessa paljon. Rehuteollisuus on lisännyt osaltaan soijaa korvaavien valkuaislähteiden käyttöä. Käytössä oleva soija on vastuullisuussertifioitua, ja EU-tasolla alan järjestö Fefac on kehittänyt eri standardien vertailukelpoisuutta.

 

Rehujen hyötysuhteen jatkuva paraneminen pienentää eläintuotteiden ympäristörasitusta. Liha- ja maitokilon hiilijalanjälki onkin pienentynyt viime vuosina olennaisesti.
 

  • Rehuteollisuusyhdistyksen asiamies: Toimialapäällikkö Pekka Heikkilä, ETL
  • Jäsenyys EU-järjestössä: European Feed Manufacturers Federation (FEFAC)