Ota yhteyttä Ota yhteyttä Tulosta Tulosta Hae Hae

HENKILÖSTÖ

 

Elintarviketeollisuusliiton henkilöstön kokonaisvahvuus vuoden 2017 lopussa oli 22 henkeä. Vuoden aikana tarjottiin lisäksi yhdelle maisterivaiheen opiskelijalle kolmen kuukauden työharjoittelujakso.

 

Henkilöstö on kokenutta ja erittäin sitoutunutta, vaihtuvuus on ollut vähäistä. Työntekijöiden keski-ikä on liki 50 vuotta ja palvelusvuosien määrä keskimäärin kymmenen.  Pitkäaikainen toimitusjohtaja Heikki Juutinen siirtyi eläkkeelle johdettuaan elintarviketeollisuuden edunvalvontaa 14 vuotta. Pia Pohja aloitti liiton toimitusjohtajana 1.6. Liiton toimiston organisaatiossa toteutettiin loppuvuodesta viestinnän uudelleenjärjestely, jossa viestintä siirtyi toimitusjohtajan alaisuuteen ja tehtävänkuvia arvioitiin uudelleen.  

 

Edunvalvontaa jatkettiin vahvalla asiantuntemuksella ja hyvällä osaamisella. Elintarviketeollisuusliitto on tehokas vaikuttaja, jota arvostetaan sekä Suomessa että kansainvälisesti.

Työhyvinvointi keskiössä

Työhyvinvointiin panostettiin monin tavoin. Työergonomiaa parannettiin edelleen muun muassa hankkimalla sähköisesti korkeussäädettäviä työpöytiä. Henkilöstölle tarjottiin mahdollisuuksia työajan joustoihin ja etätyöskentelyyn helpottamaan työn ja henkilökohtaisen elämän vaatimusten yhteensovittamista. 

 

Sairauspoissaolopäiviä oli kertomusvuoden aikana yhteensä 109 eli 4,7 päivää työntekijää kohden.

 

Työterveyshuollon kumppanina toimi edelleen Lääkärikeskus Aava. Laajennettu terveydenhoidon vakuutusturva vakavien sairauksien sekä leikkaushoitoa vaativien toimenpiteiden varalle tuki työterveyshuoltosopimusta. Henkilöstö sai nopean ja hyvän hoidon ja palasi nopeasti takaisin töihin.

 

Kahdesti vuodessa käytävät kehityskeskustelut kuuluivat HR-vuosikelloon. Henkilöstön osaamisen kehittäminen jatkui yksilökohtaisiin kehityssuunnitelmiin pohjautuen. 


Aiempien vuosien tapaan henkilöstölle järjestettiin virkistys- ja retkipäiviä. Vapaa-ajalla oli mahdollisuus käyttää maksutta kuntosalia ja uima-allasta toimitalon tiloissa sekä osallistua viikoittain vakiovuorona tarjottuun sählyyn. Myös henkilöstön muita liikunta- ja kulttuuriharrastuksia tuettiin.

 

Työnantajana Elintarviketeollisuusliitto haluaa vetää puoleensa ja pitää palveluksessaan osaavia ja motivoituneita henkilöitä, jotka osallistuvat aktiivisesti elintarviketeollisuuden edunvalvontaan. Työntekijöiden halutaan tuntevan, että heidän yksityis- ja työelämänsä ovat tasapainossa.

◀ Edellinen

Palaa etusivulle ▲

Seuraava ▶