Ota yhteyttä Ota yhteyttä Tulosta Tulosta Hae Hae

TOIMITUSJOHTAJALTA

 

Elintarviketeollisuusliitto ry (ETL) on elintarvikkeiden ja juomien valmistusta harjoittavien yritysten sekä järjestöjen yhteinen toimialajärjestö, joka on kaikella tapaa jäsentensä summa. Olemme yhdistelmä erikokoisista ja -muotoisista, eri puolella Suomea toimivista ruoka- ja juomayrityksistä.

ETL:n toimisto toimii aina jäsenyritysten muodostamien linjausten perusteella. ETL:n asiantuntijat muodostavat ammattimaisen asiantuntijaorganisaation, jossa on elintarvikealan vahva syvä osaaminen.

* * * *

Elintarviketeollisuus on Suomen neljänneksi suurin teollisuudenala, joka työllistää 38 000 ihmistä 1 700 toimipaikassa ympäri Suomea. Koko elintarvikeketju alkutuotannosta ruokapalveluihin työllistää jopa 340 000 ihmistä.

Suhdanteet ovat ottaneet elintarviketeollisuudessa kahden viime vuoden aikana pieniä askeleita kohti parempaa. Elintarviketeollisuuden myynti ja kannattavuus ovat parantuneet sekä kotimaassa että viennissä – vientiliikevaihto on noussut vuoden 2016 aallonpohjasta.

Alan jalostusarvo ja rahoituksellinen vahvuus ovat ETL:n kannattavuuskyselyn mukaan kasvussa. Vienti nähdään jäsenyrityksissä kannattavammaksi kuin myynti kotimaahan. Kuluttajien vahva luottamus kotimaiseen elintarviketuotantoon luo kuitenkin uskoa tulevaisuuteen myös kotimarkkinoilla.

* * * *

Liiton toiminnan kannalta merkittävä muutos vuonna 2017 oli pitkäaikaisen toimitusjohtaja Heikki Juutisen siirtyminen eläkkeelle.

Aloitin työt uutena toimitusjohtajana ETL:ssä kesäkuun alussa. Ensimmäisen puolen vuoden aikana on ollut ilo huomata, miten hienolle alalle olen tullut, kuinka aktiivisia ja ajassa eläviä jäsenyritykset ovat ja miten upeita asiantuntijoita ETL:n toimistolla on töissä.

* * * *

Elinkeinopolitiikassa kertomusvuosi oli vilkas. Työn alla olivat muun muassa kantelu EU-komissiolle makeisverosta, ruokapoliittisen selonteko ja sen jatkotoimet, kauppatapalautakunnan työn käyntiin saaminen, pakkausten tuottajavastuun hallintomallin uudistaminen, sääntelyn purkaminen ja viennin edistäminen.

Myös liiton toimialayhdistyksissä oli useita tärkeitä edunvalvonta-asioita, joita edistettiin yhdessä jäsenyritysten kanssa. Suomen 100-vuotisjuhlavuotena keskustelu ruuasta oli vilkasta ja myös ETL osallistui siihen. Viestinnässä vahvistettiin sähköisten kanavien hyödyntämistä.

Työmarkkinapuolella neuvoteltiin uudet vuoteen 2021 asti voimassa olevat työehtosopimukset MVL:n ja AKT:n kanssa edellisenä vuonna SELin kanssa sovitun työehtosopimuksen pohjalta ja valmistauduttiin yhdessä jäsenyritysten kanssa vuoden 2018 alun työehtosopimusneuvotteluihin PROn kanssa. Työaikamalli-ryhmät jatkoivat töitään, mutta valitettavasti kovin hitaasti edeten.

* * * *

Elintarvikeketjun toimijat teettivät keväällä Luonnonvarakeskuksella selvityksen ruoka-alan eli maatalouden, elintarviketeollisuuden, elintarvikkeiden tukku- ja vähittäiskaupan sekä ravitsemispalvelujen vaikutuksesta Suomen kansantaloudessa.

Selvitys avasi hienosti koko ruoka-alan merkitystä. Ruoka-ala työllistää suoraan ja välillisesti 340 000 ihmistä ja tuottaa arvonlisäystä runsaalla 15 miljardilla eurolla, joka on lähes yhdeksän prosenttia koko maan arvonlisäyksestä. Veroja ja veroluonteisia maksuja ruoka-alalta kertyy yli yhdeksän miljardia euroa. Palkka- ja yritysverojen lisäksi mukaan laskettujen veroluonteisten maksujen osuus kaikista valtion veroista ja veroluonteisista maksuista on noin 10 prosenttia.

Ruoka-ala työllistää tulevaisuudessakin vahvasti tuotannon ja jakelun monipuolistuessa. Alan kasvumahdollisuudet ovat suuret. Ruoka on trendi ja jokaisen ihmisen arjessa – niin puheissa kuin lautasellakin.

* * * *

Suomalaisten elintarvikkeiden vientikysynnän koko ajan kasvaessa ja ihmisten ruokavalioiden monipuolistuessa myös elintarviketeollisuuden kasvun mahdollisuudet paranevat. On tärkeää, että elintarviketeollisuuden kilpailukyvyn parantamiselle, viennin edistämiselle ja kasvulle luodaan mahdollisuuksia myös poliittisilla päätöksillä ja lainsäädännöllä.

Kertomusvuonna elintarvikevienti nousi vihdoin vuonna 2014 tapahtuneen Venäjän-viennin romahduksen aiheuttaman kuopan yläpuolelle. Vienti kasvoi reilut 10 prosenttia. Myönteistä viennin kasvun lisäksi on, että kasvua tapahtuu monilla sektoreilla: ulkomailla kiinnostavat sekä suomalaiset marjat, kalat, makeiset että perinteiset maitotalous-, liha-, vilja ja alkoholituotteet.

* * * *

Suomalaiset ruoka- ja juomavalmistajat tuovat iloa ja makua ihmisten elämään sekä auttavat arjessa ja yhteisten ruokahetkien valmistelussa.

Vuonna 2018 ETL täyttää 75 vuotta ja juhlavuosi näkyy toiminnassamme. Edistämme vastaisuudessakin vahvasti suomalaisten ruoka- ja juomavalmistajien toimintamahdollisuuksia, jotta eri sukupolvet voivat tulevaisuudessakin kokoontua samaan ruokapöytään nauttimaan kotimaisten yritysten tekemiä ruokia, juomia ja herkkuja.

Kiitos kaikille ETL-läisille sekä liiton toimintaan osallistuneille jäsenyritysten toimijoille! Ilman sitoutuneita hallinnon edustajia sekä eri toimikunnissa ja työryhmissä toimivia yritysten asiantuntijoita olisimme vain puolinaisia. Vahvalla yhteistyöllä kohti seuraavaa 75 vuotta entistä vahvempana edunvalvojana niin työmarkkinapuolella kuin elinkeinopolitiikassakin!

 

Pia Pohja, toimitusjohtaja

 

◀ Edellinen

Palaa etusivulle ▲

Seuraava ▶