Ota yhteyttä Ota yhteyttä Tulosta Tulosta Hae Hae

KALATEOLLISUUSYHDISTYS

 

Innovaatio-ohjelmat avittamaan kala-alaa nousuun

Maa- ja metsätalousministeriö käynnisti kertomusvuonna viisi kalatalouden innovaatio-ohjelmaa tukemaan arvoketjuajattelua, parantamaan yhteistyötä ja uudistamaan suomalaista kalataloutta. Euroopan meri- ja kalatalousrahasto on mukana rahoittamassa ohjelmia. Rahoitusta suunnataan korkean lisäarvon tuotteiden kehittämiseen, kalatuotteiden markkina-aseman parantamiseen, viennin vauhdittamiseen ja kalakantojen luontaisen lisääntymisen edistämiseen.

Elinkeinokalataloudella tarkoitetaan arvoketjua kalastuksesta ja vesiviljelystä aina kuluttajien ruokapöytään asti. Vasta kokonaisuudessaan yhteen toimiva arvoketju voi auttaa kala-alaa kasvuun.

Yhteistyön edistämiseksi kertomusvuonna perustettiin myös kehittämisryhmät kalastukseen, vesiviljelyyn sekä jalostukseen ja kauppaan.

Kalateollisuusyhdistys osallistui yhdessä alan toimijoiden kanssa Kalatalouden innovaatiopäivien suunnitteluun. Pro Kalan järjestämät innovaatiopäivät kokosivat Tampereelle ennätykselliset 160 alan toimijaa sekä hallinnon ja tutkimuslaitosten edustajaa.

Aktion Österbottenin koordinoima innovaatio-ohjelma korkean lisäarvon tuotteiden kehittämiseksi lähti liikkeelle.

Monivuotinen Helsingin yliopiston Listeria-hanke saatiin päätökseen. Tutkimustulokset julkistettiin Eviran Kalapäivässä ja niitä käsiteltiin yhdistyksen johtokunnan kokouksissa. Yhdistyksessä keskusteltiin myös kalastus- ja vesiviljelytuotteiden jäljitettävyysjärjestelmävelvoitteen toteuttamisesta, mutta sähköisen järjestelmän pilotointi siirtyi vuoteen 2018.

Yhdistys antoi lausunnon maakuntauudistuksesta sekä hallitusohjelmaan jo toteutettavaksi kirjatun, yritystukien soveltamista koskevan epäkohdan korjaamisesta. Yhdistys auttoi maa- ja metsätalousministeriötä hakemaan Suomelle EU:n PAH-asetuksen mukaista poikkeusta perinteisesti savustettujen tuotteiden PAH-pitoisuuksien enimmäismäärästä.

Yhdistys osallistui Euroopan meri- ja kalastusasetuksen (EMKR) kansalliseen toimeenpanon työryhmään, alan muihin yhteistyöryhmiin sekä kalateollisuuden Euroopan kattojärjestön AIPCE-CEP:n (European Fish Processors Association - European Federation of National Organisations of Importers and Exporters of Fish) välityksellä EU-tason edunvalvontaan. Järjestö varautui brexitiin muodostamalla yhteisen näkemyksen sekä kokosi ehdotuksen seuraavan kauden autonomisiin tariffikiintiöihin (ATQ).

Lisäksi yhdistyksen kriisiviestintäsuunnitelma päivitettiin.

Kalateollisuusyhdistyksen asiamies: Toimialapäällikkö Irina Simola, ETL

 

Lisätiedot yhdistyksestä täältä

◀ Edellinen

Palaa etusivulle ▲

Seuraava ▶