Ota yhteyttä Ota yhteyttä Tulosta Tulosta Hae Hae

REHUTEOLLISUUSYHDISTYS

Rehujen puhtaus pääteemana

Kotieläintalouden keskeisimpänä panostoimittajana rehuteollisuuden tärkeänä tehtävänä on varmistaa kustannustehokas, laadukas ja turvallinen rehuhuolto kotieläintiloille.

Tehdasrehun määrä on ollut jo vuosia erittäin vakaa, noin 1,4 miljoonaa tonnia vuodessa. Myös vientiä on jonkin verran erikoisrehuissa, etenkin kalarehuissa. Loppuvuonna 2017 Evira perusti rehuvientiä varten oman asiantuntijakokoonpanon yhdessä rehuyritysten kanssa.

Suomen nollatoleranssi salmonellassa asettaa erityisvaatimuksia rehun puhtaudelle sekä rehuraaka-aineissa että tehdasprosessissa. Vastaavasti salmonellavapaus on vahvuustekijä kotimaiselle eläinperäisten elintarvikkeiden jatkojalostukselle ja markkinalle.

Formaldehydin käyttömahdollisuus salmonellapositiivisten raaka-aine-erien puhdistuksessa on loppumassa kertomusvuoden lopulla varmistuneen EU-tason kiellon takia. Uuteen tilanteeseen on valmistauduttu: Rehuteollisuusyhdistys sekä viranomaiset maa- ja metsätalousministeriö ja Evira ovat pitäneet tiivistä neuvonpitoa salmonellapuhtauden varmistamiseksi myös tulevaisuudessa. Eri keinojen yhdistelmällä ja lisäpanostuksilla tehtävässä uskotaan onnistuttavan, joskaan lisäkustannuksilta ei vältytä.

Rehuteollisuus kehittää toimintaansa siten, että eläintuotteet kuluttajille tuotetaan entistä pienemmin ympäristövaikutuksin. Tuotekehityksen avulla hyötysuhde paranee koko ajan, ja liha- ja maitotuotekiloa kohti jalanjälki on pienentynyt olennaisesti. Kuluttajilta asti, kaupan ja jalostavan portaan kautta, heijastuvat toivomukset on otettu huomioon muun muassa soijan käytön vähentämisenä.

Antibioottivalmisteiden käytön kontrolli tuotantoeläimillä tiukkenee entisestään EU:n uusien eläinlääkintä- ja lääkerehusäädösten kautta. Rehuteollisuusyhdistys ja myös alan EU-järjestö Fefac kannattavat lääkekäytön vähentämistä, mutta ajavat rajoituksia myös kolmansiin maihin.

Rehuteollisuusyhdistyksen asiamies: toimialapäällikkö Pekka Heikkilä, ETL

Jäsenyydet EU-järjestöissä:
FEFAC - European Feed Manufacturers Federation

Lisätietoa yhdistyksestä täältä

◀ Edellinen

Palaa etusivulle ▲

Seuraava ▶