Ota yhteyttä Ota yhteyttä Tulosta Tulosta Hae Hae

SUOMEN MEIJERIYHDISTYS

Vaikuttaminen kansallisen alkuperämerkintäsäädöksen valmisteluun jatkui

Yhdistys jatkoi vaikuttamista kansallisen alkuperämerkintäsäädöksen valmisteluun. Kannanotoissaan se toi esille pakkausmuutoksista seuraavat kustannusvaikutukset meijeriyrityksille ja lyhyestä siirtymäajasta johtuvat haasteet uuden pakkausmateriaalin hankkimisessa. Lähtökohtaisesti parempana pidettiin vapaaehtoisia alkuperämerkintöjä, joista laajasti Suomessa oli jo ennestään käytössä Hyvää Suomesta -merkki.

Yhdistys otti kantaa EU:n koulujakelujärjestelmän kansalliseen toimeenpanoon. Se pitää ohjelmaa tärkeänä keinona tukea maidon ja maitotuotteiden tarjontaa kouluissa ja oppilaitoksissa sekä edistää yleensä tiedon jakamista terveellisestä ruokavaliosta.  Yhdistyksen mielestä tukeen oikeutetun maitotuotevalikoiman pitäisi olla laaja kattaen paitsi juotavan maidon, myös jogurtit ja juustot, eikä tuen tasoa pitäisi eriyttää voimakkaasti tuotantotavan perusteella. Valinnanmahdollisuus tukisi maksuttoman kouluruokailun tavoitetta siitä, että täysipainoinen, monipuolinen kouluateria tulee syötyä. Liitännäistoimia tulisi hyödyntää kertomaan lapsille ja nuorille maidontuotannosta Suomessa yleensä.

Yhdistys sopi yhteistyöstä Eviran maitotiimin kanssa ja esitti erilaisten yksityisten standardien ja auditointien huomioimista viranomaisvalvonnassa, ettei samoja asioita tarkistettaisi laitoksissa moneen kertaan.

Suomen Meijeriyhdistys järjesti syyskuussa vuosittaisen sidosryhmätilaisuuden, johon osallistui maitoalan järjestöjen edustajia ja viranomaisia. Sidosryhmille kerrottiin maitosektorin ajankohtaisista asioista ja meijereiden näkemyksistä maatalous- ja elintarvikelainsäädäntöön.

Muita yhdistyksessä esillä olleita lainsäädäntö- ja politiikka-asioita olivat muun muassa EU:n yhteisen maatalouspolitiikan uudistaminen ja esitykset elintarvikeketjun toiminnan parantamisesta. Yhdistys seurasi kauppaneuvotteluiden etenemistä sekä brexit-neuvotteluja. Se keskusteli maataloustuottajien ja Suomen Eläinsuojeluyhdistyksen edustajien kanssa eläinsuojelulain uudistuksesta maitosektorin näkökulmasta.

Suomen Meijeriyhdistys on jäsenenä eurooppalaisessa meijerialan edunvalvontajärjestössä EDA:ssa ja kansainvälisessä meijerialan järjestössä IDF:ssä.

Suomen Meijeriyhdistyksen asiamies: toimialapäällikkö Marika Säynevirta, ETL

Yhdistyksen jäsenyritykset ja johtokunta täältä

◀ Edellinen

Palaa etusivulle ▲

Seuraava ▶