Ota yhteyttä Ota yhteyttä Tulosta Tulosta Hae Hae

TYÖMARKKINAT

 

Neuvontaa ja koulutusta jäsenyrityksille

 

Kertomusvuonna ETL konsultoi jäsenyrityksiään työehtosopimuksiin ja työoikeuteen liittyvissä kysymyksissä, hoiti työriitajuttuja työtuomioistuimessa sekä työsuhderiitoja työtuomioistuimessa ja yleisissä tuomioistuimissa.

 

Jäsenyrityksille järjestettiin työsuhdekoulutusta. Työehtosopimuskurssin lisäksi tarjolla olivat työsuhdekurssi, jonka pääteemat liittyivät työkykyyn ja sairauspoissaoloihin, sekä vuosilomakoulutus. Jäsenyrityksille myös räätälöitiin kursseja tarpeiden mukaan.  

 

Uudet työehtosopimukset MVL:n ja AKT:n kanssa

 

ETL neuvotteli alkuvuodesta alalle uudet työehtosopimukset sekä Meijerialan Ammattilaiset MVL:n että Auto- ja Kuljetusalan Työntekijäliitto AKT:n kanssa. Molemmat sopimukset noudattelivat valtakunnassa syntynyttä ns. yleistä linjaa.

 

Elintarviketeollisuuden toimihenkilöitä koskeva, työmarkkinakeskusjärjestöjen kilpailukykysopimukseen perustuva työehtosopimus tuli voimaan 1.2.2017. Loppuvuodesta 2017 Elintarviketeollisuusliitto aloitti uudet työehtosopimusneuvottelut Ammattiliitto Pron kanssa.

 

TAM-työryhmät käyntiin

 

Keväällä ETL ja Suomen Elintarviketyöläisten Liitto SEL käynnistivät vuoden 2016 työehtosopimusratkaisuun perustuvien työaikamallityöryhmien (TAM-ryhmät) toiminnan. Työryhmien tehtävänä on luoda ja kehittää elintarvikealalle voimassa olevan työehtosopimuksen työaikamääräyksistä poikkeavia työaikamalleja, jotka vastaavat elintarviketeollisuuden muuttuneen toimintaympäristön edellyttämiin käytännön tarpeisiin ja jotka voidaan ottaa osaksi työehtosopimusta työehtosopimuskauden aikana.

 

ETL ja SEL jatkoivat säännöllisiä kuukausitapaamisia, joissa käsiteltiin muun muassa tulkintaerimielisyyksiä. Tapaamisten ansiosta on pystytty esimerkiksi allekirjoittamaan yhteisiä tulkintapöytäkirjoja, jotka vähentävät osaltaan oikeudenkäyntejä työtuomioistuimessa.

 

Työehtosopimusten mahdollistamia työaikakokeiluja, jotka sallivat työehtosopimusten työaikamääräyksiä vapaammat työaikajärjestelmät liittojen hyväksyttyä ne, otettiin käyttöön aiempaa enemmän. Työaikakokeiluissa tavallinen kolmivuorojärjestelmä on pääsääntöisesti muutettu nk. 12 tunnin järjestelmäksi. Kokemukset työaikakokeiluista ovat olleet hyviä.

 

Aktiivista vaikuttamista EK:n liittoyhteisössä

 

ETL:n organisaatiossa toimintaansa jatkoivat työmarkkinakysymyksiin erikoistunut Työmarkkinatoimikunta sekä koulutus- ja osaamisasioihin keskittynyt Kehittämis- ja työvoimatoimikunta. Toimikuntien jäsenet edustavat jäsenyritysten HR- ja HRD-henkilöstöä.

 

ETL oli edustettuna Työturvallisuuskeskuksen alaisissa teollisuuden ja elintarviketeollisuuden työalatoimikunnissa, joiden toiminnan painopiste on työturvallisuuden kehittämisessä. Elinkeinoelämän keskusliitossa EK:ssa elintarviketeollisuus oli edustettuna työehtosopimusvaliokunnassa, työmarkkinavaliokunnassa, työturvallisuus-, teollisuus-, kuljetus- ja toimihenkilöklusterissa, yrityslainsäädännön vaikuttajaryhmässä, kansainvälisten asioiden taustaryhmässä sekä EK:n ja sen jäsenliittojen työmarkkinajuristien kokouksissa. ETL:n edustaja toimii varajäsenenä Työtuomioistuimessa.

 

EK:n taustaryhmissä ETL nosti aktiivisesti esiin elintarviketeollisuuden näkökulmaa valtakunnalliseen työmarkkinapoliittiseen päätöksentekoon. Merkittävimmät työlainsäädännön valmisteluhankkeet vuonna 2017 olivat työaikalain uudistaminen ja vaihtelevan työajan työsopimusten sääntely. ETL jätti niitä koskeviin mietintöihin myös omat lausuntonsa.

 

Kuva: Paulig

◀ Edellinen

Palaa etusivulle ▲

Seuraava ▶