Ota yhteyttä Ota yhteyttä Tulosta Tulosta Hae Hae

ÖLJYNPURISTAMOYHDISTYS

Kotimainen öljykasviviljely tärkeää

Öljypuristamoalan tuotannon perustan luo kotimainen öljykasvisato rapsista ja rypsistä. Rapsia tuodaan lisäksi ulkomailta Suomeen puristettavaksi kotimaan satoa täydentämään, sillä täydennysvalkuaista tarvitaan eläinten rehuksi huomattavasti kotimaan satoa enemmän. Rehuteollisuus tuo lisäksi rapsi- ja soijarouhetta valmiiksi jalostettuna. Kotimaan jalostus vastaa suurin piirtein kotimaan öljymarkkinan kokoa.

Yhdistyksen päätavoitteena on ollut parantaa kotimaisen öljykasviraaka-aineen saatavuutta sekä viljelyalan että satotason nousua.

Yhdistys ja alan yritykset pyrkivät lisäämään kiinnostusta öljykasviviljelyyn tuomalla esiin monipuolisen viljelyn etuja. Lisäksi laajalla viljelyneuvonnalla pyritään varmistamaan ja kehittämään onnistumista viljelyssä. Kertomusvuonna päivitettiin yhdessä VYRin kanssa öljykasvien viljelyopas.

Rapsisato ohitti vuonna 2017 jo toista kertaa rypsisadon. Myöhäisestä kasvukaudesta huolimatta rapsi saatiin korjattua tyydyttävästi. Kiinnostus varhaisemman rypsin viljelyyn elpyi, mutta syysöljykasvien viljelyn kehitys ei ole ollut rohkaisevaa pinta-aloja tarkasteltaessa.

TUKES myönsi teollisuuden ja viljelijöiden hakemuksesta määräaikaisen poikkeusluvan kahdelle neonikotinoidivalmisteelle kevätöljykasvien kylvösiemenen peittaukseen ja vuoden 2017 lopulla myös kevätkylvöille 2018. EU tekee loppuarvion ja päätökset neonikotinoidien tulevista käyttörajauksista vuonna 2018. Yhdistyksen tavoitteena on turvata kylvösiemenen peittausmahdollisuus tietyin ehdoin vastaisuudessakin. Yhdistys on osaltaan ollut edistämässä myös vaihtoehtoisten uusien aineiden kehittämistä ja niiden rekisteröintiä myös kevätöljykasveille.

Koska Öljynpuristamoyhdistyksessä on ollut viime aikoina vain yksi jäsen, Avena Kantvik, yhdistys päätettiin lopettaa Elintarviketeollisuusliiton itsenäisenä toimialayhdistyksenä vuoden 2018 alusta. Öljykasvialan edunvalvonta hoidetaan tulevaisuudessa uudella mallilla.

Öljynpuristamoyhdistyksen asiamies: toimialapäällikkö Pekka Heikkilä, ETL

Jäsen EU-järjestössä:
FEDIOL

Lisätietoa yhdistyksestä täältä

◀ Edellinen

Palaa etusivulle ▲

Seuraava ▶