Ota yhteyttä Ota yhteyttä Tulosta Tulosta Hae Hae

KESTÄVÄ KEHITYS

 

Ravitsemuksen ja hyvinvoinnin saralla korostuivat yhteistyö ja viestintä

 

Elintarviketeollisuusliiton hyvinvointityöryhmä osallistui aktiivisesti Valtion ravitsemusneuvottelukunnan kesällä lanseeraamaan ravitsemussitoumus-toimintamalliin. Kyseessä on suomalainen toimintamalli, joka auttaa ja kannustaa ruoka-alan toimijoita sekä sidosryhmiä parantamaan ruokavalion ravitsemuslaatua sekä edistämään ravitsemusvastuullisia toimintatapoja.

Ravitsemussitoumus on liitetty osaksi kansallista yhteiskuntasitoumusta (www.sitoumus2050.fi), joka on osa Suomen globaalin kestävän kehityksen toimintaohjelman, Agenda2030, toimeenpanoa Suomessa. ETL:n hallitus suosittelee jäsenistölleen sitoumusten tekoa.

ETL:n nettisivuille avattiin hyvinvointisivusto, jonka tavoitteena on kertoa yritysten tekemästä työstä kuluttajien hyvinvoinnin eteen. Sivustolle on koottu yritysten esimerkkejä hyvinvointia lisäävistä innovaatioista, ravintoarvoa parantavasta tuotemuotoilusta, vastuullisesta markkinoinnista, pakkauskokovaihtoehdoista ja aktiivisen elämäntavan puolesta tehdystä työstä.

 

Elintarviketeollisuuden tutkimusstrategiaa työstettiin innolla

Elintarvikealan tutkimuksella on keskeinen merkitys tulevaisuuden innovaatioille ja alan menestykselle. ETL:n tutkimustoimikunta työsti elintarviketeollisuuden tutkimusstrategiaa VTT:n fasilitoimana. Strategian valmistelussa kuultiin kahdessa työpajassa alan tutkimusorganisaatioiden näkemyksiä. Strategia valmistuu vuoden 2018 puolella.    

 

Elintarvikealan materiaalitehokkuussitoumus valmistelussa

Elintarviketeollisuusliitto käynnisti yhdessä Päivittäistavarakaupan ja Motivan kanssa valmistelun vapaaehtoisen materiaalitehokkuussitoumuksen aikaansaamiseksi elintarvikealalle. Valmisteluun otettiin mukaan maa- ja metsätalousministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö ja ympäristöministeriö sekä loppuvuodesta myös Suomen Pakkausyhdistys.

Keskustelua vapaaehtoisen sitoumuksen sisällöstä ja tavoitteista käytiin tiiviisti pitkin vuotta paitsi ministeriöiden edustajien myös ETL:n ja PTY:n jäsenyrityksistä koostuvan toimialaryhmän kesken. Lisäksi ETL osallistui  materiaalitehokkuuden sitoumustoiminnan kansallisen mallin kehittämiseen yhdessä muiden toimialaliittojen kanssa. Vapaaehtoinen sitoumusmalli tunnistettiin yhtenä työkaluna myös kansallisessa materiaalitehokkuusohjelmassa. Elintarvikealan materiaalitehokkuuden sitoumuksen valmistelu jatkuu vuonna 2018.

Julkisen sektorin elintarvikehankinnoille vastuullisuuskriteerit

Valtion kestävän kehityksen yhtiö Motiva julkaisi maa- ja metsätalousministeriön tilaaman oppaan, jonka tavoitteena on auttaa julkisen sektorin toimijoita hankkimaan vastuullisesti tuotettuja elintarvikkeita. Suositukset laadittiin keskeisille elintarviketuoteryhmille: lihatuotteille ja siipikarjalle, kalalle, kananmunalle, viljoille, maidolle, kasviksille sekä rasvoille. ETL oli mukana valmistelutyössä.

Vapaaehtoisten energiatehokkuussopimusten 20-vuotistaivalta juhlistettiin

Vapaaehtoiset energiatehokkuussopimukset täyttivät 20 vuotta ja energiatehokkuutta juhlittiin näyttävästi Finlandia-talolla. Juhlaseminaarin yhteydessä edellisellä energiatehokkuussopimuskaudella vuosina 2008–2016 ansioituneita yrityksiä palkittiin työstään energiatehokkuuden parantamiseksi. Elintarviketeollisuuden yrityksistä palkittiin Sucros-konserni energiavaltaisen teollisuuden toimenpideohjelmassa sekä Valio Oy elintarviketeollisuuden toimenpideohjelmassa.

Edellisellä energiatehokkuussopimuskaudella mukana oli 47 energiankäytöltään keskisuurta elintarviketeollisuuden yritystä. Ennalta asetetut energiansäästötavoitteet ylitettiin reilusti. Vuonna 2017 käynnistyi uusi, vuoteen 2025 ulottuva energiatehokkuussopimuskausi, jolle liittyi kertomusvuoden aikana 13 yritystä. ETL tarjosi sopimukseen liittyneille yrityksille maksutonta energiatehokkuusneuvontaa yhteistyössä Motivan kanssa.

Kuva: Saarioinen

◀ Edellinen

Palaa etusivulle ▲

Seuraava ▶