Ota yhteyttä Ota yhteyttä Tulosta Tulosta Hae Hae

TASE 2017
 

 

31.12.2017

 

31.12.2016

       
VASTAAVAA      
Pysyvät vastaavat      
         
Aineelliset hyödykkeet      
 

Koneet ja kalusto

129 676,43

 

154 855,12

 

Muut aineelliset hyödykkeet

10 143,81

 

10 143,81

 

 

139 820,24

 

164 998,93

       
Sijoitukset      
 

Muut osakkeet ja osuudet

2 348 102,36

 

2 349 784,24

 

Pitkäaikaiset sijoitukset

1 765 733,80

 

1 667 110,69

 

Pitkäaikaiset lainasaamiset

337 500,00

 

450 000,00

   

4 451 336,16

 

4 466 894,93

         
Vaihtuvat vastaavat    

Saamiset

 

 

 

 

Jäsenmaksusaamiset

35 957,00

 

26 299,00​​​​​​​

 

Myyntisaamiset

19 964,15

 

26 561,28

 

Muut saamiset

0,00

 

0,00

 

Siirtosaamiset

34 887,51

 

71 562,95

   

90 808,66

 

124 423,23​​​​​​​

         
Rahat ja pankkisaamiset

224 671,38

 

130 391,32​​​​​​​

         
   

4 906 636,44

 

4 886 708,41​​​​​​​

         
         
VASTATTAVAA    

Oma pääoma

 

 

 

 

Peruspääoma

492 504,76

 

492 504,76

 

Huoneistopääoma

2 623 731,65

 

2 623 731,65

 

Edellisten tilikausien ali-/ylijäämä

827 460,15

 

846 072,88​​​​​​​

 

Tilikauden ali-/ylijäämä

188 371,30

 

-18 612,73

 

 

4 132 067,86

 

3 943 696,56​​​​​​​

         
Vieras pääoma    

Pitkäaikainen

 

 

 

 

Lainat rahoituslaitoksilta

180 000,00

 

270 000,00​​​​​​​

Lyhytaikainen

 

 

 

 

Ostovelat

47 374,10

 

120 869,72​​​​​​​

 

Muut lyhytaikaiset velat

177 309,06

 

174 957,29​​​​​​​

 

Siirtovelat

369 885,42

 

377 184,84​​​​​​​

 

 

594 568,58

 

673 011,85​​​​​​​

 

 

 

 

 

 

 

4 906 636,44

 

4 886 708,41​​​​​​​

◀ Edellinen

Palaa etusivulle ▲

Seuraava ▶