Ota yhteyttä Ota yhteyttä Tulosta Tulosta Hae Hae

TALOUS

Vakaa talous toiminnan perustana

Elintarviketeollisuusliiton taloudellinen tilanne pysyi kertomusvuonna vakaana.

Tilikauden toteutunut tulos oli 188 371 euroa ylijäämäinen tilikaudelle vahvistetun talousarvion oltua 240 200 euroa ylijäämäinen.  Kertaluonteisista kuluista huolimatta varsinaisen toiminnan kulut toteutuivat kokonaisuutena lähes budjetin mukaisesti. Budjetoidut kulut ylittyivät vain kolmella prosentilla.

Henkilöstön määrä tilikaudella oli keskimäärin 23. Varsinaisen toiminnan henkilöstökulut olivat 2 379 802 euroa.

Varainhankinnassa käytetyt prosentit pysyivät samoina kuin edellisellä tilikaudella eli elinkeinopoliittinen jäsenmaksu oli 0,095 prosenttia jalostusarvosta ja työmarkkinapoliittinen jäsenmaksu 0,14 prosenttia palkkasummasta. Jäsenmaksutuotot vuonna 2017 olivat nettona 3 809 628 euroa eli 98 prosenttia budjetoidusta. Jäsenmaksutulo kasvoi 8,6 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna.

Kuva: Vaasan

◀ Edellinen

Palaa etusivulle ▲

Seuraava ▶