Ota yhteyttä Ota yhteyttä Tulosta Tulosta Hae Hae

TÄRKKELYSTEOLLISUUSYHDISTYS

Toimintaympäristö vakaa, käyttöasteet hyviä

Kertomusvuonna tärkkelysohran sato oli Länsi-Suomessa kohtalainen ja raaka-ainetarve täyttyi hankinta-alueelta normaalisti, vaikka kasvukausi oli vaikea. Tärkkelysperunasato Pohjanmaan ja Satakunnan hankinta-alueilla jäi tavoitteista ja jalostusmäärä putosi vastaavasti.

Tärkkelysteollisuusyhdistys toimii alan toimintaympäristön kehittämiseksi Suomessa ja EU:ssa. Olennaisia tekijöitä ovat raaka-aineiden saatavuus viljelyn kannustavuuden kautta sekä markkinat. Sekä raaka-aineen saatavuus että markkinat ovat osaksi politiikkariippuvaisia: edellinen maatalous- ja jälkimmäinen kauppapolitiikan kautta. Lisäksi ympäristösäädökset sekä esimerkiksi energiapolitiikka vaikuttavat jalostusprosessiin.

Tärkkelyksen markkinanäkymät ovat varsin hyvät etenkin kartonkiteollisuuden vahvan vedon takia. Elintarviketuotteissa on panostettu erikoistuotteiden avulla myös vientimarkkinoille. Myös tärkkelyksen sivutuotteena syntyvien valkuaistuotteiden kysyntä on vahvaa.

EU:n ja USA:n väliset vapaakauppaneuvottelut (TTIP) pysähtyivät vuonna 2017 ja yhdistyksen edunvalvonta siltä osin keskeytyi. Aasian vapaakauppasopimukset, joissa tärkkelyskiintiöt ovat yhtenä osana, sen sijaan vauhdittuivat.

Loppuvuonna aloitettiin vaikuttaminen EU:n maatalouspolitiikan seuraavan ohjelmakauden sisältöön. Tuotantoon sidotun tärkkelysperunan viljelytuen säilyttäminen on viljelyn ja samalla jalostuksen jatkuvuuden edellytys Suomessa.

Vuoden 2017 aikana tehtiin eräitä tarkistuksia yhdistyksen sääntöihin siten, että hallituksen minimikokoa ja vastaavasti päätösvaltaisuusrajaa pienennettiin.

Tärkkelysteollisuusyhdistyksen asiamies: toimialapäällikkö Pekka Heikkilä, ETL

Jäsenyydet EU-järjestöissä:

Starch Europe

 

Lisätietoa yhdistyksestä täältä

◀ Edellinen

Palaa etusivulle ▲

Seuraava ▶