Ota yhteyttä Ota yhteyttä Tulosta Tulosta Hae Hae

HENKILÖSTÖ

Uudelleenjärjestelyillä tuloksellista edunvalvontaa

ETL:n organisaatio jakautuu viiteen prosessiin, jotka ovat elinkeinopolitiikka, työmarkkinat, viestintä, hallinto sekä elintarviketeollisuuspooli. Henkilöstön kokonaisvahvuus vuoden 2016 lopussa oli 23 henkeä, joista yksi työskenteli osa-aikaisena. Vuoden aikana ETL tarjosi lisäksi kahdelle opiskelijalle 3–5 kuukauden työharjoittelujaksot.

Vastatakseen digitalisaation tuomaan muutokseen tiedon hankinnan ja hyödyntämisen nopeudessa ETL teki elinkeinopoliittisten toimintojen, viestinnän ja hallintopalvelujen uudelleenjärjestelyjä. Asiamiehille tarjottuja assistenttipalveluja supistettiin. Samalla tiedon hankinnan nopeuteen, muokkaamiseen ja välittämiseen liittyviä palveluja päätettiin lisätä.

Liiton henkilöstö on kokenutta sekä erittäin sitoutunutta. Työntekijöiden keski-ikä on lähes 50 vuotta, ja työsuhteet kestävät keskimäärin kymmenen vuotta. Vuoden 2016 alussa ETL rekrytoi yhden asiamiehen työmarkkinaprosessiin, minkä ansiosta edunvalvontaa voitiin jatkaa vahvalla asiantuntemuksella ja hyvällä osaamisella.

Työhyvinvointiin panostettiin monin tavoin

ETL haluaa vetää puoleensa hyvin koulutettuja ja motivoituneita henkilöitä, jotka osallistuvat aktiivisesti elintarviketeollisuuden edunvalvontaan. Liitossa halutaan työntekijöiden tuntevan, että heidän yksityis- ja työelämänsä ovat tasapainossa.

Kahdesti vuodessa käytävät kehityskeskustelut kuuluvat HR-vuosikelloon. Henkilöstön koulutus jatkui aiempien vuosien mukaisesti yksilökohtaisiin kehityssuunnitelmiin pohjautuen. Työergonomiaa parannettiin edelleen, ja henkilöstölle tarjottiin mahdollisuus työajan joustoihin ja etätyöskentelyyn. Henkilöstön työterveyshuollon kumppani oli edelleen Lääkärikeskus Aava, jossa henkilöstö sai tarvittaessa nopean ja hyvän hoidon sekä palasi pian takaisin töihin. Aiempien vuosien tapaan henkilöstölle järjestettiin virkistys- ja retkipäiviä sekä vapaa-ajalla mahdollisuus tuettuun liikunnan ja kulttuurin harrastamiseen.

 

Kuva: Fazer

◀ Edellinen

Palaa etusivulle ▲

Seuraava ▶