Ota yhteyttä Ota yhteyttä Tulosta Tulosta Hae Hae

BROILERITEOLLISUUSYHDISTYS

Yhdistys seurasi lihasektorin lainsäädäntöä ja kauppapolitiikkaa

Broileriteollisuusyhdistys seuraa lihasektoria koskevaa lainsäädäntöä ja kauppapoliittisia kysymyksiä erityisesti siipikarjanlihan tuotannon näkökulmasta. Vuonna2016 keskeisiä asioita olivat siipikarjanlihan lihantarkastusta koskevien EU-säädösten valmistelu. Uudistuksessa komissio esittää prosessihygieniakriteerejä kampylobakteerille. Suomessa kampylobakteeria ei esiinny yhtä paljon kuin muualla Euroopassa eikä esitettyjä kriteereitä ole pidetty ongelmallisina. Komissio veti pois broilerin ruhojen dekontaminaatiota koskevan esityksensä, jota yhdistys ei kannattanut.

Yhdistys on jäsenenä eurooppalaisessa EU-edunvalvontajärjestössä AVEC:ssa (Association of Poultry Processors and Poultry Import and Export Trade in the EU Countries), jonka kautta saadaan ajankohtaista tietoa EU-lainsäädäntöhankkeista ja kauppapoliittista asioista. Vuonna 2016 AVEC:n kautta tulleen informaation avulla seurattiin EU:n valmistautumista siipikarjalihan kaupan pitämisen ehtoja, mekaanisesti eroteltua lihaa ja eläinproteiinin rehukäyttöä koskevien säädösten uudistamiseen. Yhdistyksen jäsenet osallistuivat komission teettämään selvitykseen jäähdytysmenetelmistä johtuvasta, teknisesti väistämättömästä vesipitoisuudesta siipikarjalihassa.

AVEC teetti selvityksen EU:n ja USA:n siipikarjantuotannon eroista. Toisin kuin USA:ssa EU:ssa on paljon lainsäädännöllisiä vaatimuksia esimerkiksi rakennuksista, puhtaanapidosta, henkilökunnan osaamisesta, kasvatustiheydestä, valaistuksesta, eläinten kuljetusajoista ja tilan riittävyydestä. AVEC vastusti Etelä-Afrikan suunnittelemia vastatoimia EU:n siipikarjalihan viennille ja toimitti tietoa Etelä-Afrikan ja EU:n siipikarjalihan viennistä neuvotteluosapuolille.

Yhdistys järjestää AVEC:n vuosikokouksen Suomessa syksyllä 2017, ja kokouksen valmistelua tehtiin koko vuoden. Yhdistyksen jäseneksi liittyi Kronfågel Oy.

Broileriteollisuusyhdistyksen asiamies: toimialapäällikkö Marika Säynevirta, ETL

Lisätiedot yhdistyksestä täältä

◀ Edellinen

Palaa etusivulle ▲

Seuraava ▶