Ota yhteyttä Ota yhteyttä Tulosta Tulosta Hae Hae

TOIMITUSJOHTAJALTA

Onnistunutta yhteistyötä ja valoa näkymissä

Suomen hallituksen tavoittelema kilpailukykyloikka jäi varsin pieneksi askeleeksi. ETL oli moniin muihin työnantajaliittoihin nähden erilaisessa tilanteessa, koska Suomen Elintarviketyöläisten Liitto ja Meijerialan Ammattilaiset ilmoittivat jo etukäteen jäävänsä kilpailukykysopimuksen ulkopuolelle työajan pidennysesityksen takia. ETL:n hallitus päätti aloittaa varhennetut työehtosopimusneuvottelut SEL:n kanssa, ja sopimukseen päästiin lopulta hyvissä ajoin ennen työehtosopimusten umpeutumista.

Työaikojen pidennyksen sijaan sovittiin uusien työaikamallien kehittämisestä. Neuvottelut sujuivat hyvässä hengessä, mikä kuvastaa luottamuksen kasvua liittojen välillä. Toivottavasti luottamuksen vahvistuminen mahdollistaa vaikeiden asioiden ratkaisemisen neuvotteluteitse myös tulevaisuudessa.

Elinkeinopoliittisessa edunvalvonnassa vuosi oli hyvin vilkas. ETL:n vuonna 2013 EU:n komissiolle tekemä kantelu makeisveron syrjivyydestä johti siihen, että eduskunta päätti poistaa veron makeisilta ja jäätelöltä vuoden 2017 alusta. Virvoitusjuomien vero jäi edelleen voimaan.

Makeisveron poistuminen sai aikaan koko syksyn jatkuneen keskustelun laajasta sokeriverosta. ETL päätti varautua asian esillä pysymiseen jatkossakin, minkä vuoksi liitossa aloitettiin edunvalvonnan ja vaikuttajaviestinnän kehittäminen.

Ruoka- ja juoma-alan kilpailukyky oli paljon esillä ruokapoliittisen selonteon valmistelussa. ETL:n aloitteesta selontekoa varten laadittiin kilpailukykyselvitys, jossa Suomen elintarvikeketjun toimintaa verrattiin Ruotsiin, Tanskaan ja Saksaan. Selonteko annettiin eduskunnalle helmikuussa 2017. Myös selvitystä elintarvikesektorin työllistävästä vaikutuksesta ja verokertymästä ryhdyttiin työstämään yhteistyössä Luken ja elintarvikeketjun muiden liittojen kanssa.

Elintarviketeollisuuden taloudellista tilannetta heikensi edelleen volyymien ja hintojen kolmatta vuotta jatkunut lasku. Vuoden lopulla suhdannetiedusteluissa näkyi usean vuoden jälkeen positiivisia signaaleja. Elintarvikkeiden viennissä kuukausittaiset vientiluvut olivat koko syksyn kasvussa. Yritysten osallistuminen Food From Finland -vientiohjelmaan oli hyvin vilkasta. ETL pystyi myös vaikuttamaan Eviran vientipalveluiden resurssien riittävyyteen ja palvelualttiuteen.

ETL hankki enemmistön GS1 Finlandin osakkeista Elintarviketeollisuuden Tietopalvelun nimiin. Vastaisuudessa GS1 Finlandin toimintaa voidaan kehittää vakaalta pohjalta. Hyviä kaupallisia käytäntöjä koskevat kilpailulain muutostarpeet olivat esillä EU-tasolla. ETL halusi kehittää kaupallista toimintaa itsesääntelyn kautta, mitä varten kauppatapalautakunnan toimintaa ryhdyttiin uudistamaan.

Elintarvikelainsäädännössä alkoi tärkeä elintarvikelain kokonaisuudistus, joka on liiton keskeisimpiä tulevia vaikuttamisen kohteita. ETL laati raportin lisäaineiden käytöstä elintarviketeollisuudessa sekä selvitti elintarvikeyritysten jäte- ja sivuvirrat. Ympäristöasioissa uudistettiin toimivaksi osoittautunut energiatehokkuussopimus. Myös materiaalitehokkuus ja päästöt olivat työn alla, ja hyvinvointityöryhmässä edettiin suunnitelman mukaisesti.

Liiton viestinnän asiantuntijat tukivat edunvalvontaprosessien moninaisia viestintätarpeita ennakoiden ja uudistuen. Sosiaalisessa mediassa toimittiin aktiivisesti. Päättäjille ja toimittajille järjestettiin useita tapaamisia, ja jo vakiintuneet liiton uutiskirjeet saivat hyvää palautetta. Elintarvikepäivä toteutettiin onnistuneesti, samoin Vuoden Suomalinen Elintarvike -kilpailu.

Toimintavuoden aikana ETL:n hallitus kiteytti liiton toiminta-ajatuksen ja vision. ETL:n perustehtävänä on olla asiantunteva vaikuttaja, joka vahvistaa jäsenyritysten liiketoiminnan edellytyksiä. Toiminnalla tähdätään siihen, että Suomi on kilpailukykyinen toimintaympäristö elintarviketeollisuuden innovatiiviselle kasvulle.

Liiton lukuisat toimielimet tekivät työtä yhteisten päämäärien saavuttamiseksi hallituksen tahtotila mielessään. Kiitos kaikille toimintaan osallistuneille, erityisesti ahkeralle ja ammattitaitoiselle henkilöstölle hyvästä yhteistyöstä, toistemme tukemisesta ja innostamisesta tulokselliseen toimintaan.

Heikki Juutinen

Huhtikuussa 2017

◀ Edellinen

Palaa etusivulle ▲

Seuraava ▶