Ota yhteyttä Ota yhteyttä Tulosta Tulosta Hae Hae

REHUTEOLLISUUSYHDISTYS

Rehujen turvallisuus ja vastuullisuus valokeilassa

Kotieläintalouden keskeisimpänä panostoimittajana rehuteollisuuden tärkeänä tehtävänä on varmistaa kustannustehokas, laadukas ja turvallinen rehuhuolto kotieläintiloille. Suomen nollatoleranssi salmonellassa asettaa erityisvaatimuksia sekä rehun raaka-aineiden että valmistusprosessin puhtaudelle. Vastaavasti salmonellavapaus on vahvuustekijä kotimaiselle eläinperäisten elintarvikkeiden jatkojalostukselle ja markkinalle.

Salmonellapuhtauden varmistaminen oli erityisesti loppuvuonna poikkeuksellisen haasteellista EU:n asettamien kemikaalirajoitusten ja uusien tehokkaiden puhdistusaineiden hitaan rekisteröinnin vuoksi. Rehuteollisuusyhdistyksen ja viranomaisten yhteistyöllä turvallinen rehuhuolto pystyttiin kuitenkin takaamaan keskeytyksittä.

Vuonna 2016 kotieläintuotanto joutui voimakkaan arvostelun kohteeksi ympäristöjalanjälkensä vuoksi. Tuotteiden kulutus ei kuitenkaan mainittavasti vähentynyt. Rehuteollisuus kehittää omalta osaltaan toimintaansa siten, että eläintuotteet kuluttajille tuotetaan entistä pienemmin ympäristövaikutuksin. Tuotekehityksen avulla hyötysuhde paranee koko ajan, ja liha- ja maitotuotekiloa kohti ympäristöjalanjälki on pienentynyt olennaisesti jo kolmena peräkkäisenä vuosikymmenenä.

Myös soijan käyttö sai huomiota. Soijan käyttö on vähentynyt ja se on vähäisempää Suomessa kuin muualla Euroopassa. Rehuteollisuus lisäsi korvaavien valkuaislähteiden kuten muiden palkokasvien, rapsin sekä aminohappojen käyttöä. Soijan osalta vastuullisuussertifioitujen hankintalähteiden osuutta nostetaan jatkuvasti, ja eri sertifikaattijärjestelmien vertailtavuutta kehitetään. Yhdistys osallistui tähän työhön myös alan EU-järjestön FEFAC:ssa (European Feed Manufacturers Federation), jossa kestävyys oli vuoden pääteemana.

Yhdistyksessä seurattiin EU:n lääkerehulainsäädännön kehittymistä. Säädökset tiukkenevat entisestään etenkin antibioottivalmisteiden käytön kontrollin parantamiseksi. Rehuissa ei ole antibiootteja, mutta rehuja voidaan tietyissä olosuhteissa käyttää lääkkeen annostelussa eläinlääkärin määräyksen mukaisesti.

Rehuteollisuusyhdistyksen asiamies: toimialapäällikkö Pekka Heikkilä, ETL

Lisätietoa yhdistyksestä täältä

◀ Edellinen

Palaa etusivulle ▲

Seuraava ▶