Ota yhteyttä Ota yhteyttä Tulosta Tulosta Hae Hae

ETANOLITEOLLISUUSYHDISTYS

Denaturoidun etanolin turvallisuudesta huolehdittava

Etanoliteollisuusyhdistys jatkoi vaikuttamista alan toimintaympäristöön ja etenkin kauppasäädöksiin EU-tasolla sekä maailmanlaajuisesti. Etanolialan haasteena Euroopassa on ollut etanolin tuonti kolmansista maista EU:hun erittäin alhaisella tullitasolla. Tähän liittyen EU:ssa on otettu käyttöön suojaustoimia mahdollisuuksien mukaan.

Etanoliteollisuusyhdistys edusti teknisiä alkoholituotteita maa- ja metsätalousministeriön viini- ja alkoholiasioiden alajaoston kokouksissa. Jaostossa valmistellaan Suomen kantoja EU:ssa käsiteltäviin asioihin.

Etanoliteollisuusyhdistys antoi lausunnon alkoholilakiuudistuksesta. Lausunnon mukaan ei ole perusteltua, että lievästi denaturoidun väkiviinan maahantuonti, myynti ja hallussapito vapautettaisiin lupamenettelystä ja siirryttäisiin pelkkään ilmoitusmenettelyyn. Se synnyttäisi alalle toimijoita, jotka eivät kykene ja osaa täyttää vaadittavia laatu- ja turvallisuusnäkökohtia. Esimerkiksi elintarviketeollisuuden uuttoprosesseihin saatetaan käyttää mentolilla ja piparmintulla lievästi denaturoituja etanoleja. Lakiluonnoksen mukaan lupamenettely säilyy silti valmistajilla, mikä onkin perusteltua.

Etanoliteollisuusyhdistys oli mukana kansainvälisessä edunvalvontatoiminnassa ePURE:ssa (European renewable ethanol association), joka on perinteisen ja uusiutuvien raaka-aineiden pohjalta toimivan etanoliteollisuuden puolestapuhuja Euroopassa.

Etanoliteollisuusyhdistyksen asiamies: toimialapäällikkö Pekka Heikkilä, ETL

Lisätiedot yhdistyksestä täältä

◀ Edellinen

Palaa etusivulle ▲

Seuraava ▶