Ota yhteyttä Ota yhteyttä Tulosta Tulosta Hae Hae

KESTÄVÄ KEHITYS

Kierto- ja biotalouden mahdollisuudet pohdinnassa

ETL paneutui kierto- ja biotalouden moninaisiin mahdollisuuksiin yhdessä jäsenyritysten kanssa alkuvuonna järjestetyssä työpajassa. Pohdintojen tuloksena tunnistettiin monia toimenpiteitä, joilla biotaloutta voidaan konkretisoida ja vauhdittaa. Yhtenä keskeisenä toimenpiteenä ETL koosti selvityksen elintarviketeollisuuden sivuvirroista. Se osoitti, että kaikki alalla syntyvät elintarvikepohjaiset materiaalivirrat pystytään hyödyntämään tavalla tai toisella.

Kestävä ruokajärjestelmä on yksi keskeinen osa kiertotaloutta. ETL osallistui FoodDrinkEuropen ja Elinkeinoelämän keskusliiton kiertotalousjulkaisujen laadintaan sekä Sitran koordinoiman kansallisen kiertotalouskartan koostamiseen.

Materiaalitehokkuudesta tiekartta

Materiaalitehokkuuteen ETL paneutui yhteistyössä Motivan kanssa, kun elintarviketeollisuudelle laadittiin materiaalitehokkuuden tiekarttaa. Lisäksi ETL oli hahmottelemassa kansallista konseptia materiaalitehokkuussitoumuksille. Sen osana kaupan kanssa työstettiin myös elintarvikealan materiaalitehokkuussitoumusten pilottia. Sekä tiekartan että materiaalitehokkuussitoumusten pilotin työstämien jatkuvat vielä vuonna 2017.

Ruokahävikistä nousi vilkas keskustelu

Ruokahävikki ja sen ehkäiseminen olivat paljon esillä vuonna 2016. ETL osallistui Kuluttajaliiton järjestämään Hävikkiviikkoon ja toi sen aikana esille elintarviketeollisuuden toimia hävikin minimoimiseksi tuotannossa ja kotitalouksissa. Hävikin vähentämisestä syntyi myös paljon mielenkiintoa herättänyt kansallinen lakialoite. ETL osallistui siitä käytyyn vilkkaaseen keskusteluun ja selvitti elintarviketeollisuuteen kohdistuvat kustannus- ja muut vaikutukset, joita aloitteen toteutumisesta seuraisi. 

ETL toimi hävikin ja nykyisen elintarvikelainsäädännön yhteyksiä tarkastelevan hankkeen (Lexfoodwaste) ohjausryhmässä. Lisäksi ETL osallistui Vantaalla toimivan ruokalahjoituksia tekevän Yhteinen Pöytä -konseptin laajennuksen suunnitteluun yhteistyössä Päivittäistavarakaupan, Motivan ja Sitran kanssa. EU-tasolla osallistuttiin FoodDrinkEuropen ruokahävikkityöryhmän toimintaan ja myötävaikutettiin FoodDrinkEuropen ruokalahjoituksia koskevan oppaan Every Meal Matters laadintaan. Työryhmän kautta ETL seurasi myös vireillä olevia EU-tason ja kansainvälisiä hävikkialoitteita.

Julkisen sektorin elintarvikehankinnoille vastuullisuuskriteerit

Julkisten toimijoiden elintarvikehankintojen EU-tason ympäristökriteerien päivitys jatkui vuonna 2016. ETL oli mukana asiaa käsitelleessä komission työryhmässä ja seurasi asian etenemistä FoodDrinkEuropen välityksellä. ETL korosti kriteeristön suhteuttamista elintarvikkeiden ympäristövaikutuksiin ja painotti, että kriteerien on sovelluttava mahdollisimman laajasti erilaisiin elintarvikkeisiin raaka-aineista ja tuotantotavoista riippumatta. Myös Suomessa maa- ja metsätalousministeriö ryhtyi laatimaan julkisten elintarvikehankintojen vastuullisuuskriteereitä. ETL oli mukana valmistelutyössä.

Komissio jatkoi ympäristöjalanjäljen laskentapilottia

EU:n komission lanseeraaman ympäristöjalanjäljen laskenta- ja viestintähankkeen elintarvikkeita koskeva pilotointivaihe jatkui edelleen. Yhtenäisten ympäristövaikutusten laskentamenetelmien ohella hankkeessa kartoitetaan keinoja tuotteisiin liittyvään ympäristöviestintään. Pilotti on osoittanut, että tiedon tuottamiseen ja viestintään liittyy runsaasti käytännön ongelmia. ETL seurasi hankkeen etenemistä FoodDrinkEuropen avulla.

Päättynyt sopimuskausi energiankäytön tehostamiseksi oli menestys

Vuonna 2008 käynnistynyt sopimuskausi energiankäytön tehostamiseksi päättyi. Yritysten vapaaehtoiseen toimintaan perustunut sopimus on osoittautunut hyväksi tavaksi toteuttaa EU:n energiatehokkuusdirektiivin velvoitteita. Erityisesti elintarviketeollisuudessa se oli menestys. Alustavien laskelmien mukaan elintarviketeollisuuden kokonaissäästötavoite ylitettiin alkuvuodesta 2016. ETL tarjosi sopimukseen liittyneille yrityksille maksutonta energiatehokkuusneuvontaa yhteistyössä Motivan kanssa. ETL osallistui myös Motivan järjestämään Energiansäästöviikkoon viestimällä energiatehokkuudesta omille sidosryhmilleen.

Vuoteen 2025 ulottuva uusi energiatehokkuussopimuskausi käynnistyi vanhan sopimuskauden päätyttyä. ETL osallistui uuden sopimuksen valmisteluun, ja ETL:n hallitus hyväksyi sopimuksen keväällä 2016.

 

Kuva: Saarioinen

◀ Edellinen

Palaa etusivulle ▲

Seuraava ▶