Ota yhteyttä Ota yhteyttä Tulosta Tulosta Hae Hae

KALATEOLLISUUSYHDISTYS

Monia säädösmuutoksia ja tiivistä yhteistyötä sidosryhmien kanssa

Kalateollisuusyhdistys osallistui kalateollisuuden Euroopan kattojärjestön AIPCE-CEP:n (European Fish Processors Association - European Federation of National Organisations of Importers and Exporters of Fish) välityksellä alan EU-tason edunvalvontaan. Vuoden aikana oltiin mukana perustamassa EU:n hallinnon ja elinkeinon välistä yhteistyöfoorumia Market Advisory Councilia ja koostettiin tuotantotietoja koskeva raportti FinFish Study 2016. Myös Brexit ja muut kansainväliseen kauppapolitiikkaan liittyvät teemat puhuttivat. Yhdistys seurasi norjalaisen luomulohen myynti- ja markkinointikiellon tilannetta sekä EU:n vieraslajiasetuksen mukaisen kieltolistan vaikutusta muun muassa elävien rapujen kauppaan. Lisäksi seurattiin kalatoimialalle suunnatun EU-tason ympäristömerkkijärjestelmäselvityksen toteutusta.

Kalastus- ja vesiviljelytuotteisiin liittyen yhdistys kertoi kantansa silakan ja kilohailin jäädytyspakkoa koskevan kansallisen poikkeuksen hakemiseen sekä pyynti- ja nostopäivätietoa koskevan kansallisen sääntelyn yhdenmukaistamiseen EU:n lainsäädännön kanssa. Lisäksi yhdistys puolsi kansallista sulavan jään lämpötilamääritelmän tarkentamista, jotta esimerkiksi kaupassa kalatuotteiden hävikki vähenisi. Yhdistys arvioi EU:n PAH-asetuksen mukaisen poikkeuksen päättymisen vaikutusta toimialalle. Myös kalatoimialan EU-tason markkinajärjestelyasetuksen ja elintarviketietoasetuksen väliset tulkintasuhteet puhuttivat edelleen.

Yhdistys osallistui Euroopan meri- ja kalastusasetuksen (EMKR) kansalliseen toimeenpanon valmisteluun ja toimi asetuksen toimeenpanon tehokkuutta arvioivan työryhmän jäsenenä. Lisäksi yhdistyksessä seurattiin kalastus- ja vesiviljelytuotteita koskevan jäljitettävyysjärjestelmävelvoitteen kansallista toimeenpanoa ja arvoitiin yhdessä hallinnon kanssa sen kustannustehokkaita toteuttamismahdollisuuksia. Erityistä huolta aiheutti kansallisen yritystukia koskevan lainsäädännön soveltamisalan muutoksessa ilmennyt viive. Yhdistys pitää erittäin tärkeänä, että alan yrityksillä on tuki-instrumentteihin yhtäläinen mahdollisuus muiden toimialojen kanssa.

Kalateollisuusyhdistys esitti huolensa aluehallinnon uudistuksessa suunnitteilla olleisiin kalataloushallinnon muutoksiin ja seurasi ammattikalastajille suunnattujen toimijakohtaisten kiintiöiden käyttöönoton valmistelua. Myös koulutus ja osaavan työvoiman saatavuuden turvaaminen alalle puhuttivat.

Yhdistys teki vuoden mittaan tiivistä yhteistyötä muiden elinkeinokalatalouden järjestöjen kanssa. Yhdistys osallistui toimialan sidosryhmille suunnatun Kalaviikko 2016 -tapahtuman toteutukseen, Vedestä Ruokapöytään ja Kalamarkkinakatsaus 2015 -julkaisujen valmisteluun ja edusti toimialaa Brysselin kalamessuilla. Lisäksi pohdittiin sinisen biotalouden toimialalle tarjoamia mahdollisuuksia yhteistyössä Suomen viranomaisten kanssa.

Yhdistys osallistui alan EU-järjestön AIPCE-CEP:n johtokunnan ja alatyöryhmien sekä maa- ja metsätalousministeriön elinkeinokalataloutta koskevien työryhmien toimintaan sekä edusti alan toimijoita erilaisissa toimialaa koskevissa tutkimus- ja kehittämishankkeissa.

Kalateollisuusyhdistyksen asiamies: toimialapäällikkö Anna Vainikainen, ETL

Lisätiedot yhdistyksestä täältä

◀ Edellinen

Palaa etusivulle ▲

Seuraava ▶