Ota yhteyttä Ota yhteyttä Tulosta Tulosta Hae Hae

MEHU- JA SÄILYKETEOLLISUUSYHDISTYS

Euroopan laajuinen ohjelma Fruit Juice Matters käynnistyi Suomessa

Vuosi 2016 oli aktiivinen viestinnän vero- ja sokerikeskustelun vuosi. Makeisveron poistumisesta päätettiin eduskunnassa syksyllä, mutta mehuja, keittoja ja smoothie-juomia koskeva virvoitusjuomavero jäi voimaan. Vuoden 2014 alussa voimaan tullut veronkorotus 11 sentistä 22 senttiin litraa kohden on mehualalle edelleen raskas.

Mehu- ja säilyketeollisuusyhdistyksen varapuheenjohtaja Torsti Hurmerinta ja asiamies osallistuivat ETL:n verotyöryhmän toimintaan, jossa valmisteverotusta käsiteltiin koko elintarviketeollisuuden kannalta. Yhdistys laati sekä valtiovarainministeriölle että eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnalle lausunnon virvoitusjuomaverolain valmisteluun liittyen ja vastusti erityisesti vain hedelmää sisältävien täysmehujen verotusta. Täysmehu ei ole virvoitusjuoma, ja sitä sääntelee oma erityislainsäädäntö.  

Yhdistys antoi lausunnon maa- ja metsätalousminiteriön valmistelemasta kouluhedelmäjakelusta. Uudistus on tervetullut, mutta myös kasvipohjaiset jalosteet on hyväksyttävä osaksi jakelua.

Yhdistys liittyi Euroopan mehualan järjestön AIJN:n (European Fruit Juice Association) käynnistämään kaikkiaan 14 maan yhteiseen viestintäohjelmaan Fruit Juice Matters. Suomessa toimenpiteet alkoivat elokuussa. Viestinnän painopiste oli täysmehuissa ja asiantuntijaviestinnässä. Liikkeellelähtöä hidastivat materiaalien tarkistukset, mutta joulukuussa pidetty sidosryhmätilaisuus oli onnistunut. Ohjelma jatkuu vuonna 2017.

Markkinavalvontatilaisuuksia järjestettiin tammikuussa kaksi. Tilaisuuksissa oli useita kaupan ja teollisuuden edustajia. Täysmehujen laatu oli tasainen eikä poikkeamia löytynyt.

Yhdistyksen kokouksissa käsiteltiin ETL:n yhteisiä edunvalvonta-asioita mehu- ja säilyketeollisuutta koskevin osin. Esillä olivat alkuperämaamerkintöihin ja kontaminantteihin liittyvien säädösten valmistelu sekä toimialojen ajankohtaisasiat. Lisäksi yhdistyksen kokouksissa seurattiin kansainvälisten yhdistysten AIJN:n ja PROFEL:n (European Association of Fruit and Vegetable Processors) sekä SGF:n (Sure-Global-Fair) asioita.

Yhdistykseen liittyi vuoden 2016 aikana kaksi uutta jäsentä Pakkasmarja Oy ja Valio Oy. Jäseniä oli vuoden 2016 lopussa yhteensä 18.

Mehu- ja säilyketeollisuusyhdistyksen asiamies: toimialapäällikkö Elisa Piesala, ETL

Lisätiedot yhdistyksestä täältä

◀ Edellinen

Palaa etusivulle ▲

Seuraava ▶