Ota yhteyttä Ota yhteyttä Tulosta Tulosta Hae Hae

KAUPPAMYLLYJEN YHDISTYS

Kaurabuumi johti investointeihin ja viennin kasvuun

Syksyllä 2016 viljasadon laatu oli haasteellinen. Vehnästä vain noin kolmannes täytti leipäviljaominaisuudet, mutta viime vuosien vehnäalan kasvun ansiosta sadon arvioitiin riittävän myllyteollisuuden tarpeisiin. Ruissato oli tyydyttävä. Uusi syyskylvöala täyttää todennäköisesti kotimaisuustavoitteen jatkossakin, jos talvehtiminen onnistuu normaalisti.

Erityisesti kaurassa oli alueellisesti merkittäviä hometoksiiniongelmia raakaviljan DON-arvoissa esiintyneiden poikkeuksellisten vaihtelujen takia. Pika-analyysimenetelmien ansiosta elintarvikkeeksi kelpaamattomat erät pystyttiin kuitenkin seulomaan pois. Kauppamyllyjen Yhdistys oli mukana kehittämässä toksiinien esiintymisen ennakointia ja ehkäisyä. Muun muassa lajikkeiden sekä viljelytoimenpiteiden merkityksestä hankitaan lisää tietoa yhdessä Vilja-alan yhteistyöryhmä VYR:n kanssa. Lisäksi yhdistys pyrki kehittämään laatuun panostavaa sopimusviljelyä sekä edisti viljaketjun digitalisaatiota.

Kauratuotteiden kansainvälinen kysyntä on nousussa, ja alalle tehtiin investointeja. Food from Finland -kasvuohjelman kauraklusteri edesauttoi suomalaisten kauratuotteiden tunnettuuden lisäämistä kansainvälisesti. Yhdistys pyrkii kehittämään elintarvikekauran saatavuutta sekä laatutekijöiden hyväksikäyttöä jatkossa tukemalla laajan kansallisen kaurasektorin tutkimusohjelman perustamista.

Kotimaassa Kauppamyllyjen Yhdistys edisti viljatuotteiden menekkiä osallistumalla Leipätiedotuksen toimintaan, jossa pidetään esillä viljan ja kuidun terveysominaisuuksia osana terveellistä ruokavaliota.

Kauppamyllyjen Yhdistyksen asiamies: toimialapäällikkö Pekka Heikkilä, ETL

Lisätiedot yhdistyksestä täältä

◀ Edellinen

Palaa etusivulle ▲

Seuraava ▶