Ota yhteyttä Ota yhteyttä Tulosta Tulosta Hae Hae

VIESTINTÄ

Yhteydenpitoa mediaan, poliitikkoihin ja viranomaisiin

ETL lisäsi elintarviketeollisuuden toiminnan luonteen ja liitossa työn alla olleiden asiakokonaisuuksien ymmärrystä pitämällä yhteyttä eri sidosryhmiin, erityisesti mediaan, poliitikkoihin ja viranomaisiin. Vuoden aikana julkaistiin noin neljäkymmentä ajankohtaistiedotetta. Yhteydenpidosta syntyi runsaat kolmesataa uutista, joissa ETL oli esillä. Eniten mediaa kiinnostivat kilpailukykysopimuksen toteutuminen elintarviketeollisuudessa ja työehtosopimusneuvotteluiden tulokset. ETL näkyi mediassa myös erittäin vilkkaan makeis- ja sokeriverokeskustelun yhteydessä.

Toimittajia taustoitettiin aiempien vuosien tapaan Elintarvikepäivässä, elokuun toimittajaillallisella sekä toimituskohtaisissa tapaamisissa. Eduskunnassa järjestettiin kaksi ajankohtaistilaisuutta. Lisäksi ETL:n asiantuntijat tapasivat sidosryhmiä monissa muissa liiton järjestämissä tilaisuuksissa ja kokouksissa.

Keskeisiä teemoja avattiin eri viestintäkanavissa

ETL:n edunvalvonnan keskeisiä teemoja avattiin sidosryhmille Uutiskattauksessa, jonka ulkoasu ja sisältö uudistuivat vuoden alussa. Teemoja käsiteltiin myös asiantuntijoiden kirjoittamissa blogeissa sekä viestimällä sosiaalisessa mediassa. Elintarviketeollisuuden taloustilanteesta koottiin vuoden aikana neljä katsausta. Talouden asiantuntijana toimi Elinkeinoelämän keskusliiton ekonomisti. 

Liiton viestinnän kehitystyö käynnistyi loppuvuodesta. ETL haluaa uudistaa viestinnän sävyä ja tehdä tuloksellista edunvalvontaa. Liitossa valmistauduttiin myös ETL 75 -juhlavuoteen, joka on vuonna 2018.

Jäsenyrityksille ajankohtaista tietoa

Jäsenyrityksille koottiin säännöllisesti ajankohtaista elinkeinopoliittista tietoa vuoden alussa uudistettuun ETL-jäseninfoon. Sen lisäksi työmarkkinoita koskevista muutoksista julkaistiin useita jäsentiedotteita. Jäsenyrityksiä palveltiin myös päivittäisellä koko ruoka- ja juoma-alan uutisagendan kattavalla mediaseurannalla. Yrityksille suunnatun jäsensivuston kehitys saatiin hyvään alkuun.

Edellisenä vuonna kiitosta saanut jäsenbrunssi järjestettiin myös vuonna 2016. Tilaisuudessa yritysten edustajille kerrottiin liiton toiminnasta ja käsillä olevista edunvalvonnan asioista. Syyskuussa järjestetyn brunssiin aikaan ajankohtaisia olivat työehtosopimusneuvottelujen kulku, makeisverotuksen eteneminen sekä muuttunut pakkausjäte- ja elintarviketietoasetus. ETL päivitti yritysten viestintäasiantuntijoiden kanssa elintarviketeollisuuden pääviestit, jotka olivat ensiesittelyssä jäsenbrunssilla.

Kotimaisuus ja alan merkitys painottuivat

Maista Suomi -viestinnässä suomalaisia heräteltiin pohtimaan ostopäätösten työllistäviä vaikutuksia ja innostettiin ostamaan kotimaisia ruokia ja juomia. Kampanja näkyi ETL:n esityksissä, Maistasuomi.fi-sivuilla sekä Facebookissa tietoiskuina ja reseptivinkkeinä. Myös elintarviketeollisuuden merkitystä yhteiskunnalle ja suomalaisille pidettiin esillä. Syksyllä alkoi elintarvikeketjun järjestöjen yhteinen selvitystyö elintarvikealan työllistävästä vaikutuksesta ja alan yhteiskunnalle kerryttämästä verotulojen määrästä. Selvityksen tulokset valmistuvat keväällä 2017.

Maistuva ammatti -hanke jatkui

Ruoka-alan järjestöjen käynnistämä kaksivuotinen Maistuva ammatti -hanke jatkoi toimintaansa suunnitelmien mukaan. Maistuvia ammatteja esiteltiin Educa-, ELMA- ja Studia-messuilla. Lisäksi hanke osallistui Opo-päiville, järjesti vierailuja suoraan kouluihin ja valmisti ruokaketjuun liittyviä tehtäviä eri aineiden oppitunneille. Vuoden lopulla sovittiin, miten Maistuva ammatti -viestintää jatketaan hankkeen päätyttyä.

Vuonna 2015 käynnistyneen hankkeen tavoitteena oli tarjota opinto-ohjaajille, opettajille ja koululaisille tietoa ruokaketjusta kokonaisuutena sekä sen tarjoamista moninaisista urapoluista ja työllistävyydestä. Hankkeessa olivat mukana ETL:n lisäksi Suomen Elintarviketyöläisten liitto SEL, Ammattiliitto Pro, MTK, Meijerialan ammattilaiset MVL, Agronomiliitto sekä hanketta koordinoiva Ruokatieto Yhdistys. Hanketta rahoittivat maa- ja metsätalousministeriö sekä hankekumppanit.

Suosittua koululaisten vierailupäivää uudistettiin

Tammikuussa ETL järjesti yhdessä jäsenyritystensä kanssa vuotuisen Elintarviketeollisuuden esittelypäivän. Päivän aikana 12 ruoka- tai juomatehdasta eri puolilla Suomea avasi ovensa koululaisryhmille ja esitteli yrityksen toimintaa, työtehtäviä ja työvoimatarpeita. Päivään haki yhteensä 78 ryhmää, joista 13 kutsuttiin vierailulle. Tapahtuma järjestettiin jo yhdeksättä kertaa.

Esittelypäivää haluttiin uudistaa 10-vuotisjuhlavuoden lähestyessä, ja sen nimi vaihdettiin syksyllä Maistuvaksi päiväksi elintarvikeyrityksessä. Yritykset ilmoittautuivat innolla vierailukohteeksi seuraavan vuoden tapahtumaan.

Helsingin yliopiston elintarvikeylioppilaiden järjestö Lipidin jäsenet kertoivat lukioissa elintarviketeollisuudesta ja omista opinnoistaan yhteistyössä ETL:n kanssa myös lukuvuonna 2016–2017. Elintarviketeollisuus oli esillä lisäksi Taloudellinen tiedotustoimisto TAT:n opettajille ja nuorille suunnatuissa kanavissa, kuten opetin.fi-verkkopalvelussa sekä Kun koulu loppuu -sivustolla.

Vuoden Suomalaiseksi Elintarvikkeeksi valittiin Puhtikaura-kaurapuuteri

Yleisö äänesti Vuoden Suomalainen Elintarvike 2016 -voittajaksi Viipurilaisen Kotileipomon Puhtikaura-kaurapuuterin. Raati kuvaili Puhtikauraa innovatiiviseksi koko perheen välipalan täydentäjäksi ja treenaajan kotimaiseksi vaihtoehdoksi ravintolisille. Yritykset lähettivät kilpailuun yhteensä 69 tuotetta, ja yleisöäänestyksen aikana annettiin 14 138 ääntä. Kilpailusta viestittiin Maista Suomi -kampanjan verkko- ja Facebook-sivuilla. Voittajayrityksen kanssa osallistuttiin tänäkin vuonna K-kauppiasliiton K-Team-päiville 5.11.2016.

 

Kuva: Viipurilainen Kotileipomo

◀ Edellinen

Palaa etusivulle ▲

Seuraava ▶