Ota yhteyttä Ota yhteyttä Tulosta Tulosta Hae Hae

SÄÄDÖKSET

Kansalliset alkuperämaamerkinnät tulivat keskusteluun

Kun EU:n komissio oli hyväksynyt Ranskan kansallisen kokeiluluontoisen säädöksen maidon ja lihan alkuperämaan ilmoittamisesta, myös Suomessa maa- ja metsätalousministeriö aloitti kansallisen maidon ja lihan alkuperämaan ilmoittamista koskevan määräaikaisen säädöksen valmistelun. ETL toi esille jäsenkuntansa hyvin erilaiset näkemykset säädöksen vaikutuksista ja kustannuksista.

Ranskan lisäksi myös Italia, Liettua, Portugali ja Kreikka ovat ilmoittaneet komissiolle säädösehdotuksia maitotuotteiden ainesosana käytetyn maidon alkuperän ilmoittamisesta. Samaan aikaan EU:n elintarviketietoasetuksen edellyttämä toimeenpanoasetus vapaaehtoisista alkuperämerkinnöistä ja pääainesosan alkuperämaan ilmoittamisesta oli edelleen valmistelussa.

Kontaminanttilainsäädäntö jatkuvasti työn alla

EU:n kontaminanttilainsäädäntö on yksi keskeisistä aihepiireistä, jonka kehittämiseen ETL pyrkii vaikuttamaan. Akryyliamidi on yksi prosessikontaminantti. Sen vähentämiseen tähtäävään asetusluonnokseen tuli loppuvuonna aiempaa tiukemmat tavoitearvot. ETL:n toimialayhdistykset jatkoivat vuoropuhelua aiheesta niin kansallisten viranomaisten kuin EU:n toimialajärjestöjenkin kanssa.

Eviralle tietoa lisäaineiden käytöstä

Jäsenyritykset osallistuivat kiitettävästi ETL:n projektiin, jossa kerättiin tietoja eräiden lisäaineiden todellisista käyttömääristä. Kootuista tiedoista laadittiin myös yleistajuinen raportti elintarvikealan toimijoille ja muille lisäaineiden käytön nykytilanteesta sekä lisäaineiden turvallisuuden tutkimuksesta kiinnostuneille. Projektin tavoitteena oli auttaa Eviraa parantamaan arviointityötä, jota se tekee kansallisesta lisäaineiden saannista. Eviran raportti on odotettavissa vuonna 2017.

Hyvinvointityöryhmä edisti vuoropuhelua sidosryhmien kanssa

Ravitsemus, terveys ja kuluttajien hyvinvointi ovat yrityksille erittäin tärkeitä asioita. Ne ovat keskeisellä sijalla myös WHO:n, EU:n ja Suomen agendoilla. Jotta elintarviketeollisuus voisi osallistua painokkaasti aihepiiristä käytävään keskusteluun, ETL:oon perustettiin hyvinvointityöryhmä. Sen jäsenet ovat jäsenyritysten ravitsemuksen ja ravitsemusviestinnän asiantuntijoita.

Hyvinvointityöryhmä kävi Valtion ravitsemusneuvottelukunnan kanssa erittäin rakentavaa ja innostavaa vuoropuhelua, jonka tuloksena syntyi yhteinen ravitsemusviestinnän vuosikello. Yhdessä ravitsemusneuvottelukunnan kanssa työstettiin myös vapaaehtoista toimintamallia ravitsemuksen ja ravitsemusvastuullisten toimintatapojen edistämiseksi.

Elintarviketieto esiin! -koulutuskiertue jatkui

Elintarviketieto esiin! -koulutushankkeen maakunnallisten koulutustilaisuuksien sarja jatkui keväällä 2016. ETL:n, Maa- ja kotitalousnaisten ja Ruokatiedon yhteisellä kaksivuotisella hankkeella lisätiin ruoka- ja juomayritysten tietoa elintarviketietoasetuksen pakkausmerkintöihin edellyttämistä muutoksista. Hankkeessa tuotettiin kaikkien yritysten hyödynnettävissä olevaa lainsäädännön vaatimuksia havainnollistavaa verkkomateriaalia. Hanketta rahoitti maa- ja metsätalousministeriö.

Pakkausten keräyspisteverkosto valmiiksi määräajassa

Lainsäädäntö edellyttää, että pakkausten tuottajavastuun alaiset yritykset tarjoavat kotitalouksille mahdollisuuden kierrättää pakkausjätteen. Valtakunnallista pakkausten keräyspisteverkostoa suunniteltiin ja rakennettiin Suomen Pakkauskierrätys RINKI Oy:ssä yhteistyössä tuottajayhteisöjen kanssa. Valmiiksi verkosto saatiin annetussa määräajassa kesällä 2016. Elintarviketeollisuuden osuus tuottajavastuun kustannuksista on huomattava, noin 40 prosenttia, minkä vuoksi ETL seurasi keräyspisteverkoston perustamista sekä sen kustannus- ja muita vaikutuksia hyvin tiiviisti. Lisäksi ETL valmisteli kaupan järjestöjen kanssa esityksen pakkausten tuottajavastuun uudesta hallintomallista. Uudistuksella halutaan varmistaa hallinnon sujuvuus uudessa toimintaympäristössä.

Ympäristölupakäytäntöjen uudistukset jatkuivat

Ympäristönsuojelulainsäädännön uudistukset jatkuivat vuonna 2016. Uudistuksilla pyritään sujuvoittamaan ympäristölupamenettelyä esimerkiksi siirtymällä lupa-asioinnissa yhden luukun periaatteeseen ja sähköiseen menettelyyn sekä keventämällä lupakäytäntöjä uuden ilmoitusmenettelyn avulla. Elintarviketeollisuuden luvituskäytäntöjä koskevat mahdolliset jatkohankkeet siirtyivät toteutettaviksi vuoden 2017 aikana. ETL seurasi ja kommentoi lupaprosessien sujuvoittamista EK:n työryhmän välityksellä.

Hävikki ja pakkausten tuottajavastuu esillä kiertotalouspaketissa

Loppuvuodesta 2015 julkaistua komission kiertotalouspakettia käsiteltiin useaan otteeseen vuoden 2016 aikana Suomessa ja EU:ssa. Paketti koostuu EU:n jätelainsäädännön uudistusesitysestä sekä kiertotaloutta edistävästä yleisestä toimintaohjelmasta. Jätelainsäädännössä elintarviketeollisuudelle keskeisiä teemoja ovat erityisesti ruokahävikin vähentämistoimet sekä pakkausten tuottajavastuuta koskevat ehdotukset. ETL seurasi paketin käsittelyä ja osallistui keskusteluun sekä EU-tasolla että kansallisesti. Kiertotalouspaketin lopullisesta sisällöstä päätettäneen vuoden 2017 aikana.

BREF-asiakirjaa päästöistä päivitettiin edelleen

Elintarviketeollisuuden ympäristöpäästöjä määrittelevän BREF-asiakirjan päivitysprosessi jatkui vuonna 2016. Tuloksilla on suuri vaikutus alan yritysten ympäristölupiin, koska päästöraja-arvot ovat jatkossa aikaisempaa velvoittavampia. ETL koordinoi päivitysprosessia alan yritysten keskuudessa yhteistyössä Suomen ympäristöhallinnon kanssa. EU-tasolla työtä tehtiin FoodDrinkEuropen työryhmän välityksellä. Päivitetty BREF-asiakirja valmistuu näillä näkymin vuoden 2018 aikana.

 

Kuva: HKScan

◀ Edellinen

Palaa etusivulle ▲

Seuraava ▶