Ota yhteyttä Ota yhteyttä Tulosta Tulosta Hae Hae

VALMISRUOKATEOLLISUUSYHDISTYS

Tuoteturvallisuus ja päiväysmerkinnät toiminnan keskiössä

Valmisruokateollisuusyhdistys seurasi ajankohtaisia työmarkkina- ja hygienia-asioita sekä vireillä olleita elintarvikelainsäädännön uudistuksia. Alan toimintaympäristö oli edelleen haasteellinen.

Ruokahävikin ehkäiseminen oli paljon esillä mediassa ja eduskunnassa erityisesti syksyllä. Yhdistys toi esille valmisruokateollisuudelle tärkeän turvallisuusnäkökulman ja kävi eri yhteyksissä vuoropuhelua viranomaisten kanssa.

Useita vuosia toiminut valmisruokateollisuuden yritysedustajista koottu hygieniaryhmä jatkoi työtään. Hygieniaryhmä laati Omavalvonnan näytteenoton hyvät käytännöt -ohjeen. Työ perustui pitkäaikaiseen kokemukseen lainsäädännön lisäksi yrityksissä tarvittavasta vapaaehtoisesta omavalvonnasta. Hygieniaryhmän edustajat osallistuivat aktiivisesti vuoden aikana järjestettyihin sidosryhmätilaisuuksiin.

Yhdistykseen liittyi uusi jäsen Oy Lunden Ab Jalostaja, minkä jälkeen yhdistyksessä toimii kaikkiaan kahdeksan yritysjäsentä sekä yhteisöjäsenenä Lihakeskusliitto.

Valmisruokateollisuusyhdistyksen asiamies: toimialapäällikkö Elisa Piesala, ETL

Yhdistyksen jäsenyritykset ja johtokunta täältä

 

◀ Edellinen

Palaa etusivulle ▲

Seuraava ▶